Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding is een vorm van hulpverlening waarbij een ambulant begeleider van buiten de school naar de basisschool komt om een leerling met een rugzakje individueel te begeleiden.

Ambulante begeleiding kan gegeven worden aan slechthorende kinderen, kinderen met taal-/spraakproblemen of leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. De ondersteuning kan ook ingezet worden voor de leerkracht of de ouders van de leerling.

De werkzaamheden van een ambulante begeleider bestaan onder andere uit advies en coaching. Vaak stelt een ambulant begeleider een handelingsplan op, wat aan het einde van het cursusjaar geëvalueerd wordt.

Regionale expertisecentra of scholen voor speciaal basisonderwijs kunnen ambulante begeleiding aanbieden.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 2 augustus 2022

Gerelateerd

Scholing
Passend en speciaal onderwijs
Passend en speciaal onderwijs
Elke leerling heeft recht op goed onderwijs en maatwerk, zo pak jij dat aan!
oo.nl 
Passend onderwijs
Passend onderwijs op een basisschool - ondersteuningsplicht
Arja Kerpel
Contextuele leerlingbegeleiding
De parabel van Bert en Erik
Ivo Mijland
Passende ouderbetrokkenheid
Bang voor ouders
Peter de Vries
Co-teaching
Co-teaching: een pakkende aanpak voor passend onderwijs
Sandra Koot
Attitude in de klas
Het belang van attitudes in Passend Onderwijs
Anke de Boer
Brede school en integratie
De Brede School: passend onderwijs en integratie
Anke de Boer
Instrumenten passend onderwijs
Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs
Helèn de Jong
Ik ben niet jij, jij bent niet ik
Contextuele leerlingbegeleiding in de praktijk
Marleen Legemaat


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Onderwijsachterstanden en leervertraging door corona
Onderwijsachterstand of leervertraging? Welke term gebruik je wanneer?
Effect ervaringsgericht leren op ontwikkeling zml-lln
Wat zijn de effecten van ervaringsgericht leren?
Intern begeleiders passend onderwijs hoogbegaafde
Wat is de rol van Intern begeleiders bij het bieden van extra ondersteuning?
Co-teaching en vaardigheden van de leraar
Wat kan een ambulant begeleider betekenen voor een leerkracht?
Samenwerking met jeugdhulp
Samenwerking in jeugdhulp: wat levert het op?
Welke factoren beïnvloeden schoolloopbaansucces in vo?
Wat beïnvloedt het schoolloopbaansucces in het VO?
Zorgleerlingen vergeleken in bo en sbo
Zorgleerlingen vergeleken in het reguliere en speciale basisonderwijs
Effectiviteit van NT2 onderwijs
NT2 onderwijs in s(b)o en regulier basisonderwijs
Wanneer zijn handelingsadviezen effectief?
Wanneer zijn externe handelingsadviezen effectief?
effect van (terug)verwijzing op welbevinden lln
(Terug)verwijzing: wat doet switchen met een kind?
Instructievormen sbo
Toegesneden instructievormen bij rekenonderwijs op (speciaal) basisonderwijs
Taakspel vso cluster 4
Taakspel in het voortgezet speciaal onderwijs cluster 4
Rugzakbeleid LGF
Leerlinggebonden Financiering (LGF) oftewel het rugzakbeleid
Functioneren LCTI
Het functioneren van de LCTI
Regionale Expertise Centra
Organisatie en functioneren van de Regionale ExpertiseCentra
[extra-breed-algemeen-kolom2]ambulante begeleiding
handelingsplan
regionaal expertisecentrum (REC)
rugzak
samenwerkingsverband
speciaal basisonderwijs
speciaal onderwijs
WEC
wsns

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest