Inclusief onderwijs (ION)

Inclusief onderwijs is een alternatief voor speciaal onderwijs waarbij de nadruk ligt op het aanvaarden van de verscheidenheid en gelijkwaardigheid van de leerlingen.
Bij inclusief onderwijs komen kinderen met een handicap of leerstoornis niet op het speciaal onderwijs en worden ze niet uit de gewone schoolomgeving weggehaald. In plaats daarvan wordt bij inclusief onderwijs de specifieke hulp naar het kind gebracht in de gewone school.
 
De extra ondersteuning die hiervoor nodig is, wordt doorgaans verzorgd door een school voor speciaal of buitengewoon onderwijs, of vanuit een regionaal expertisecentrum. Dit heet ambulante begeleiding.
 
Inclusief onderwijs gaat een stap verder dan geïntegreerd onderwijs. Daar ligt namelijk de nadruk op integratie van het kind en het is dan nodig dat het kind zich aanpast aan de bestaande schoolomgeving.
 
Bij inclusief onderwijs wordt de nadruk gelegd op het aanvaarden van de verscheidenheid: De school past zich aan aan de leerling en zijn mogelijkheden. Dit leidt bijvoorbeeld tot het loslaten van eindtermen omdat deze voor een inclusieleerling gewoon onmogelijk zijn. De leerling volgt dan volledig op een eigen traject.
 
Inclusief onderwijs zorgt er voor dat het kind kan opgroeien in de vertrouwde omgeving. Voorstanders stellen dat deze kinderen veel opsteken van klasgenoten door zich aan hen op te trekken.
 
Critici geven aan dat het leren van anderen tegenvalt, omdat het kind fysiek wel in dezelfde omgeving is, maar in werkelijkheid helemaal niet echt meedoet met het klasgebeuren.
 
Alhoewel inclusief onderwijs volgens de voorstanders bij tal van kinderen zeer goede resultaten geeft, wijzen recentelijke studies uit dat er ook nadelen aan verbonden zijn. De studies pleiten niet voor het afschaffen van inclusief onderwijs, maar wel voor een betere voorlichting aan ouders bij het al dan niet kiezen voor deze vorm van onderwijs.
 
 
Zie verder:
 
 

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 13 december 2021

Gerelateerd

Scholing
Onderwijsvormen
Onderwijsvormen
De vele smaken in het onderwijs, op welke richt jij je pijlen?
oo.nl 
Lespakket
Veilig van A naar B met Streetwise Digitaal
Veilig van A naar B met Streetwise Digitaal
Probeer de nieuwe digitale leerlijn van de ANWB schooljaar 2023-2024 gratis uit. Meld je nu aan!
ANWB 
Veilig van A naar B met Streetwise DigitaalPassend onderwijs
Passend onderwijs op een basisschool - ondersteuningsplicht
Arja Kerpel
Samenwerkingsverbanden passend onderwijs
Samenwerkingsverbanden: de belangrijkste punten op een rij
Joost Karels
Integratieklas ZML
Passend Onderwijs: beweging van onderop
Peter de Vries
OPP als groeimodel
Het Ontwikkelingsperspectief als groeimodel
Korstiaan Karels
OPP en IQ
Waarom een ontwikkelingsperspectief meer is dan IQ en leerrendement
Noëlle Pameijer
Brede school en integratie
De Brede School: passend onderwijs en integratie
Anke de Boer
Inzet klassenassistent
Inzet klassenassistent belemmert integratie speciale leerlingen
Anke de Boer


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Hoe zorgen we er in Nederland voor dat iedereen kan meedoen?
Hoe zorgen we er in Nederland voor dat iedereen kan meedoen?
redactie
Passend onderwijs in een video van één minuut uitgelegd
Passend onderwijs in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Onderwijsachterstanden en leervertraging door corona
Onderwijsachterstand of leervertraging? Welke term gebruik je wanneer?
Effect ervaringsgericht leren op ontwikkeling zml-lln
Wat zijn de effecten van ervaringsgericht leren?
Interdisciplinair opleiden en samenwerken op het mbo
Hoe geef je gestalte aan interdisciplinair opleiden op het mbo?
Leren met een licht verstandelijke beperking
Hoe bevorder je eigenaarschap bij leerlingen met een licht verstandelijke beperking?
Passend onderwijs op het mbo
Hoe effectief is passend onderwijs op het mbo?
Co-teaching en vaardigheden van de leraar
Wat kan een ambulant begeleider betekenen voor een leerkracht?
Ondersteuning voor mbo studenten met dyslexie
Mbo-studenten met dyslexie: welke ondersteuning helpt?
App voor mbo studenten theorie-praktijk
Is een app helpend voor mbo-studenten tijdens hun stage?
Welke factoren beïnvloeden schoolloopbaansucces in vo?
Wat beïnvloedt het schoolloopbaansucces in het VO?
Zorgleerlingen vergeleken in bo en sbo
Zorgleerlingen vergeleken in het reguliere en speciale basisonderwijs
GAS methodiek
GAS geven: doelgericht werken aan taal en lezen in Passend Onderwijs
Instructievormen sbo
Toegesneden instructievormen bij rekenonderwijs op (speciaal) basisonderwijs
Kengetallen vervolgmeting
Passend Onderwijs - kengetallen vervolgmeting
Aanpak po/vo
Verschillen in aanpak Passend Onderwijs basis- en middelbare scholen
Passend Onderwijs
MBO voortvarend aan de slag met Passend Onderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]ambulante begeleiding
clusteronderwijs
inclusief onderwijs (ION)
passend onderwijs
regionaal expertisecentrum (REC)
speciaal basisonderwijs
speciaal onderwijs
WEC

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest