Inclusief onderwijs (ION)

Inclusief onderwijs is een alternatief voor speciaal onderwijs waarbij de nadruk ligt op het aanvaarden van de verscheidenheid en gelijkwaardigheid van de leerlingen.

Bij inclusief onderwijs komen kinderen met een handicap of leerstoornis niet op het speciaal onderwijs en worden ze niet uit de gewone schoolomgeving weggehaald. In plaats daarvan wordt bij inclusief onderwijs de specifieke hulp naar het kind gebracht in de gewone school.
 
De extra ondersteuning die hiervoor nodig is, wordt doorgaans verzorgd door een school voor speciaal of buitengewoon onderwijs, of vanuit een regionaal expertisecentrum. Dit heet ambulante begeleiding.
 
Inclusief onderwijs gaat een stap verder dan geïntegreerd onderwijs. Daar ligt namelijk de nadruk op integratie van het kind en het is dan nodig dat het kind zich aanpast aan de bestaande schoolomgeving.
 
Bij inclusief onderwijs wordt de nadruk gelegd op het aanvaarden van de verscheidenheid: De school past zich aan aan de leerling en zijn mogelijkheden. Dit leidt bijvoorbeeld tot het loslaten van eindtermen omdat deze voor een inclusieleerling gewoon onmogelijk zijn. De leerling volgt dan volledig op een eigen traject.
 
Inclusief onderwijs zorgt er voor dat het kind kan opgroeien de vertrouwde omgeving. De voorstanders stellen dat deze kinderen zeer veel opsteken door te leren van klasgenoten. Wanneer de leerlingen bij allemaal gehandicapte leerlingen in de klas zit, leert het minder van de anderen.
 
Critici geven aan dat het leren van anderen tegenvalt, omdat het kind fysiek wel in dezelfde omgeving is, maar in werkelijkheid helemaal niet echt meedoet met het klasgebeuren.
 
Alhoewel inclusief onderwijs volgens de voorstanders bij tal van kinderen zeer goede resultaten geeft, wijzen recentelijke studies uit dat er ook nadelen aan verbonden zijn. De studies pleiten niet voor het afschaffen van inclusief onderwijs, maar wel voor een betere voorlichting aan ouders bij het al dan niet kiezen voor deze vorm van onderwijs.

Gerelateerd

Passend onderwijs
Passend onderwijs op een basisschool - ondersteuningsplicht
Arja Kerpel
Integratieklas ZML
Passend Onderwijs: beweging van onderop
Peter de Vries
OPP en IQ
Waarom een ontwikkelingsperspectief meer is dan IQ en leerrendement
Noëlle Pameijer
Brede school en integratie
De Brede School: passend onderwijs en integratie
Anke de Boer
OPP als groeimodel
Het Ontwikkelingsperspectief als groeimodel
Korstiaan Karels
Inzet klassenassistent
Inzet klassenassistent belemmert integratie speciale leerlingen
Anke de Boer


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

App voor mbo studenten theorie-praktijk
Is een app helpend voor mbo-studenten tijdens hun stage?
Wanneer zijn handelingsadviezen effectief?
Wanneer zijn externe handelingsadviezen effectief?
Vroegtijdig verwijzen
Vroege verwijzingen naar s(ba)o: zijn deze leerlingen beter af?
effect van (terug)verwijzing op welbevinden lln
(Terug)verwijzing: wat doet switchen met een kind?
Effectiviteit van NT2 onderwijs
NT2 onderwijs in s(b)o en regulier basisonderwijs
Welke factoren beïnvloeden schoolloopbaansucces in vo?
Wat beïnvloedt het schoolloopbaansucces in het VO?
Leerlingen met ASS
Hoe kan het V(S)O bijdragen een passend toekomstperspectief bij leerlingen met ASS?
Ondersteuning voor mbo studenten met dyslexie
Mbo-studenten met dyslexie: welke ondersteuning helpt?
Zorgleerlingen vergeleken in bo en sbo
Zorgleerlingen vergeleken in het reguliere en speciale basisonderwijs
GAS methodiek
GAS geven: doelgericht werken aan taal en lezen in Passend Onderwijs
Instructievormen sbo
Toegesneden instructievormen bij rekenonderwijs op (speciaal) basisonderwijs
Kengetallen vervolgmeting
Passend Onderwijs - kengetallen vervolgmeting
Aanpak po/vo
Verschillen in aanpak Passend Onderwijs basis- en middelbare scholen
Passend Onderwijs
MBO voortvarend aan de slag met Passend Onderwijs
Passende professionalisering
Passend onderwijs vraagt om passende professionalisering
Taakspel vso cluster 4
Taakspel in het voortgezet speciaal onderwijs cluster 4
Hulpstructuur rond leraar
Hulpstructuur rond de leraar bij Passend Onderwijs
Ontwikkeling voorwaarden
Ontwikkeling van en voorwaarden voor Passend onderwijs
Regionale ontwikkeling
Regionale ontwikkeling van Passend Onderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.