Performaal

Bij performaal wordt gedacht aan denkhandelingen/vaardigheden die betrekking hebben op het praktisch omgaan met kennis. Bijvoorbeeld het praktisch oplossen van een probleem. Performale intelligentie bestaat naast verbale intelligentie. Verbale intelligentie heeft betrekking op woordenschat, taalgevoel en redeneringsvermogen.
Soms wordt de term verbaal-performaal-kloof gebruikt als gevolg van meetmethoden die bij de meeste IQ testen gebruikt worden. Beide soorten intelligentie worden gemeten en als de scores daartussen meer dan 15 punten afwijken kan dit duiden op een verbaal-performaal kloof: leerlingen die bijvoorbeeld verbaal heel goed zijn maar het moeilijk vinden om dingen te organiseren.
 

Gerelateerd

Hoogbegaafdheid scan
Hoogbegaafdheid scan
inzicht in de sterke en zwakke kanten van je passend onderwijs aan begaafde kinderen
Timpaan Onderwijs 
Hoogbegaafdheid
Hoogbegaafdheid - kenmerken - gedrag - tips aanpak
Arja Kerpel
Intelligentiekloof
IQ test uitslag: Intelligentiekloof
Lisanne van Nijnatten
Creatief begaafd
Uitdagend onderwijs voor creatief begaafde leerlingen
Annemieke Top
RAKIT-2 intelligentietest
De RAKIT-2 intelligentietest
Lisanne van Nijnatten
Visies op begaafdheid
Het verschil mag er wezen - Twee visies over begaafdheid
Eleonoor van Gerven
IQ-test beelddenkers
Beelddenkers en IQ onderzoek
Lisanne van Nijnatten
IQ onderzoek
IQ onderzoek: een introductie
Lisanne van Nijnatten
Tips in de klas - nld
NLD - Tips voor de leerkracht
Anton Horeweg
Lage verwerkingssnelheid
Ik snap het wel, maar niet zo snel…- Tips bij lage verwerkingssnelheid
Arja Kerpel
Slim maar...
Slim maar.. Hoe je de executieve functies kunt versterken
Arja Kerpel
Sociaal? Vaardig!
Sociaal? Vaardig! Het stimuleren van de sociaal-emotionele vaardigheden
Arja Kerpel
De Gids
De Gids - over begaafdheid in het basisonderwijs
Arja Kerpel
Intelligentie Structuur Test
De Intelligentie Structuur Test: Een kritische beschouwing
Lisanne van Nijnatten


Leerstijlen
Heeft een didactische aanpak gebaseerd op cognitieve voorkeuren van leerlingen effect op de leesvaardigheid (begrijpend lezen...
Welke factoren beïnvloeden schoolloopbaansucces in vo?
Wat beïnvloedt het schoolloopbaansucces in het VO?
Tweelingen
Wat is beter voor tweelingen: in verschillende klassen of bij elkaar?
Gebruik en nut van theorie over Meervoudige Intelligentie (MI)
Inzet van theorie over Meervoudige Intelligentie: werkt dat?
[extra-breed-algemeen-kolom2]Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.