Meervoudige intelligenties

Howard Gardner heeft acht verschillende manieren beschreven waarop je intelligent kan zijn.

  • verbaal/linguïstische intelligentie: intelligent met taal.
  • logisch/mathematische intelligentie: intelligent met rekenen.
  • visueel/ruimtelijke intelligentie: intelligent met zien.
  • muzikaal/ritmische intelligentie: intelligent met muziek.
  • lichamelijke/kinesthetische intelligentie: intelligent met bewegen.
  • interpersoonlijke intelligentie: intelligent met betrekking tot mensen.
  • intrapersoonlijke intelligentie: intelligent met betrekking tot jezelf.
  • natuurgerichte intelligentie: intelligent met betrekking tot de natuur.

Binnen het onderwijs worden de meervoudige intelligenties ingezet om adaptief onderwijs vorm te geven en om meer te differentiëren.

Er is internationaal kritiek geleverd op de theorie van Gardner. Niet om de indeling an sich, maar om het aansluiten in het onderwijs op de verschillende manieren van intelligent zijn. Het wordt gezien als veelvoorkomende neuromythe. Jelle Jolles e.a.1 schrijven hierover: 'Bijna alle leraren (96 %) die in het onderzoek betrokken waren, dachten dat de leerprestaties van kinderen zouden verbeteren als de leerlingen worden onderwezen in de leerstijl van hun voorkeur. Dit is echter niet juist. Wat wel klopt, is dat visuele, auditieve en kinesthetische informatie in verschillende delen van het brein wordt verwerkt. Echter, deze structuren zijn allemaal met elkaar verbonden. Informatie vanuit verschillende sensorische modaliteiten wordt continu met elkaar uitgewisseld. Daarom is het incorrect om aan te nemen dat slechts één sensorische modaliteit betrokken is bij de informatieverwerking. Nog sterker: het is aannemelijk dat de ontwikkeling erbij gebaat is dat alle sensorische modaliteiten worden gestimuleerd.'

1Jelle Jolles, Sanne Dekker, Nikki C. Leea, Over het vóórkomen en voorkómen van neuromythen in het onderwijs. Hun bron is: King, A.J. (2004). Development of multisensory spatial integration. In C. Spence & J. Driver (Eds.), Crossmodal space and crossmodal attention. New York: Oxford University Press.

 

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 1 augustus 2022

Gerelateerd

Cursus
Autismecoach in het po
Autismecoach in het po
Coachen en begeleiden van leerlingen met autisme
Medilex Onderwijs 
Flexibel puberbrein
Flexibel Puberbrein .
Yvonne van Sark
Piaget: objectpermanentie
Jean Piaget: Objectpermanentie en ontwikkeling van de intelligentie.
Ewald Vervaet
Gebruik en nut van theorie over Meervoudige Intelligentie (MI)
Meervoudige Intelligentie: Theorie en Invloed op Leerprestaties
redactie
Hoe kinderen leren
Hoe kinderen leren: intelligentie - leerprocessen
Arja Kerpel
Ontdekkend leren
Ontdekkend leren: uitleg - kenmerken - stappenplan
Arja Kerpel
Aandeel lln met disharmonisch IQ profiel
Wat zegt een disharmonisch intelligentieprofiel over de vervolgopleiding?
redactie
Systeemdenken 21e eeuw
Systeemdenken in de school van de 21e eeuw
Jan Jutten
Acht dimensies
Leren: wat is dat eigenlijk
Robert-jan Simons
Lerend werken
Lerend werken: tautologie of uitdaging?
Robert-jan Simons
De lerende school
De vijf disciplines als basis voor boeiend onderwijs
Jan Jutten
OPP en IQ
Waarom een ontwikkelingsperspectief meer is dan IQ en leerrendement
Noëlle Pameijer
Visies op begaafdheid
Het verschil mag er wezen - Twee visies over begaafdheid
Eleonoor van Gerven
Het verschil tussen wijsheid en intelligentie
Wijsheid en hoogbegaafdheid
Hilde van Rossen
Filosoferen met pubers
Filosoferen met pubers
Karen Faber
Filosoferen met pubers
Filosoferen met pubers
Karen Faber
Filosoferen op de basisschool
Filosoferen met kinderen; hoe doe je dat?
Karen Faber
Wat gaat er fundamenteel mis in het onderwijs?
Wat gaat er fundamenteel mis in het onderwijs?
Theo de Keulenaar
Hoe hebben wij intelligentie gefundeerd?
Hoe hebben wij intelligentie gefundeerd?
Theo de Keulenaar
Het overschatte hoofd
Het overschatte hoofd
Jellie de Jong
Het overschatte hoofd
Het overschatte hoofd
Jellie de Jong
Differentiëren is te leren
Differentiëren is te leren
Helèn de Jong
Het Grote Vindingrijkboek
Het Grote Vindingrijkboek - Creativiteit ontwikkelen in het onderwijs
Arja Kerpel
Hoogbegaafd of ontwikkelingsvoorsprong
Hoogbegaafd of ontwikkelingsvoorsprong
Marleen Legemaat

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2]emotionele intelligentie
leerstrategie
meervoudige intelligenties
ontdekkend leren
performaal

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest