Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar is de ambtenaar in de gemeente die toezicht houdt op de naleving van de Leerplichtwet. Elke gemeente moet minstens één leerplichtambtenaar hebben. Bij overtreding van de Leerplichtwet maakt de leerplichtambtenaar een proces-verbaal op. De Officier van Justitie bepaalt dan of er strafvervolging komt.  Als ouders een vrijstelling van de Leerplichtwet willen aanvragen, dan moeten zij dat bij de leerplichtambtenaar doen. 

Gerelateerd

Keurmerk ouderbetrokkenheid
Keurmerk ouderbetrokkenheid
Peter de Vries
Ouderbetrokkenheid in VO
Ouderbetrokkenheid in het Voortgezet Onderwijs
Peter de Vries
Hechting en adoptie
Adoptiekinderen bij start op basisschool extra kwetsbaar
Marion van Olst
Handelingsgericht indiceren
Handelingsgericht Integraal Indiceren
Noëlle Pameijer
Spijbelen
Spijbelen? Communicatie is het sleutelwoord
Miriam de Heer
Bureau Halt
8 vragen over bureau Halt
Miriam de Heer
Kind en delict
Kind en delict - als je agressief gedrag vertoont lijk je machtig
Miriam de Heer










Later keuzemoment lln. vo
Kiezen voor het VO: is 12 jaar voor sommige leerlingen niet te jong?
Intrinsieke motivatie
Het motiveren van leerlingen met verschillende prestatieniveaus en achtergrondkenmerken
Achterstand autochtone doelgroepleerlingen
De achterstand van autochtone doelgroepleerlingen
Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
Onderwijsachterstandenbeleid op voorschool en basisschool
Ouderlijk opleidingsniveau
Ouderlijk opleidingsniveau en onderwijsachterstanden van kinderen
Prestaties en etniciteit
Motivatie bij verschillende prestatieniveaus en sociale en etnische achtergrond
Interactief taalonderwijs
Interactief taalonderwijs voor achterstandsleerlingen
Onderwijsachterstandenbeleid
Effecten van beleidsontwikkelingen in het onderwijsachterstandenbeleid
Geletterdheid adolescente risicoleerlingen
Aspecten van geletterdheid van adolescente risico leerlingen
Meertalige contexten
Ontwikkeling van geletterdheid van adolescente risico leerlingen in meertalige contexten; een verhaal van drie steden
Beleid onderwijsachterstanden PO
Beleid onderwijsachterstanden in primair onderwijs - reviewstudie
[extra-breed-algemeen-kolom2]



Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.