Homeschooling / thuisonderwijs

Homeschooling wordt ook wel thuisonderwijs genoemd. Bij homeschooling krijgen kinderen les in de thuissituatie. Meestal is dat de ouder, maar het kan ook een docent of andere ouder zijn.

Bij thuisonderwijs krijgen de kinderen in ieder geval de gewone schoolvakken gegeven, maar daarnaast is er ook aandacht voor samenwerken. In veel gevallen gaan de ouders regelmatig op excursie of de natuur in.

De Nederlandse overheid voert een ontmoedigingsbeleid met betrekking tot homeschooling. De regels zijn vastgelegd in de leerplichtwet, waarin staat dat ieder kind een school moet bezoeken.

Er zijn drie uitzonderingen, in die gevallen mag wel thuisonderwijs gegeven worden. De eerste is als de ouders een trekkend bestaan leiden.  De tweede is als er in de omgeving geen school is met jouw levensovertuiging. De derde is als het kind fysiek of psychisch niet in staat is om een school te bezoeken.

Ouders die homeschooling willen geven, doen vaak een beroep op de tweede uitzondering. Zij moeten dan een vrijstelling aanvragen bij de burgemeesters en wethouders, één maand voordat het kind leerplichtig wordt.Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

Effectieve aanpak verzuim mbo
Hoe pak je verzuim in het mbo effectief aan?
[extra-breed-algemeen-kolom2]Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.