Leerplicht

In Nederland zijn kinderen tussen de vijf en zestien jaar verplicht om naar school te gaan. Ouders/verzorgers zijn er verantwoordelijk voor dat hun kind ook daadwerkelijk naar school gaat.

Jongeren tussen de zestien en achttien jaar zijn kwalificatieplichtig. Totdat zij minimaal een diploma hebben op niveau mbo-2, havo of vwo moeten zij naar school.

Scholen zijn verplicht om spijbelende leerlingen (na drie dagen) bij de gemeente te melden. De leerplichtambtenaar controleert de naleving van de Leerplichtwet. Als er geen wettige reden is voor het verzuim, kan hij proces-verbaal opmaken of de Raad van Kinderbescherming inschakelen.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 16 december 2021

Gerelateerd

Scholing
Gezondheid en veiligheid
Gezondheid en veiligheid
Creëer een gezond en (sociaal) veilig schoolklimaat voor leerling én werknemer.
oo.nl 
Bureau Halt
8 vragen over bureau Halt
Miriam de Heer
Spijbelen
Spijbelen? Communicatie is het sleutelwoord
Miriam de Heer
Kind en delict
Kind en delict - als je agressief gedrag vertoont lijk je machtig
Miriam de Heer
Waarom het reguliere onderwijs systematische valkuilen bevat
Preventie van schoolproblemen (1) - Reguliere onderwijsorganisatie en schoolproblemen
Ton Mooij
Ieder kind kansrijk!
Ieder kind kansrijk!
Marleen Legemaat


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Oorzaken van uitvall leerlingen in het vo en interventies
Wat zijn oorzaken van voortijdige uitval in het voortgezet onderwijs en hoe stop je het?
Intensieve mentoring ongemotiveerde havo-jongens
Is intensieve mentoring helpend voor ongemotiveerde jongen?
Effectieve interventies om verzuim terug te dringen
Wat zijn effectieve aanpakken van verzuim in het vavo?
Effectieve aanpak verzuim mbo
Hoe pak je verzuim in het mbo effectief aan?
Samenwerking met jeugdhulp
Samenwerking in jeugdhulp: wat levert het op?
Interventies op gedragsproblemen
School-Wide Positive Behavior Support: effectief?
Terugdringen schoolverlating (v)mbo door mentoren
Hoe voorkom je voortijdig schoolverlaten op het (v)mbo?
Thuiszitten leerplichtige leerlingen
Thuiszitten: leerplichtige leerlingen zonder onderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]hangjongeren
leerplicht
leerplichtambtenaar
spijbelen
verzuim

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest