Spijbelen

Spijbelen is het bewust uit de les wegblijven van een leerling. Het is ongeoorloofd schoolverzuim, want kinderen zijn door de leerplichtwet verplicht om naar school te gaan. Als het kind gepest wordt of hoogbegaafd is en geen uitdaging krijgt, dan kan dat een reden zijn om thuis te blijven. Er zijn nog veel meer redenen te noemen. Het spijbelen komt niet altijd bij het kind vandaan, want een leerling kan ook door zijn ouders thuisgehouden worden. Dat gebeurt vaak op de laatste dag voor de vakantie, zodat het gezin die dag al op vakantie kan gaan. Dit heet luxe verzuim. De school is wettelijk verplicht om verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar geeft dan een boete. Die is minstens 50 euro per kind per dag. Bij herhaling kan de boete oplopen tot honderden euro’s.

Gerelateerd

Tips voor mentoren in begeleiding problematiek
De morele plicht van elke mentor
Ivo Mijland
Bureau Halt
8 vragen over bureau Halt
Miriam de Heer
Spijbelen
Spijbelen? Communicatie is het sleutelwoord
Miriam de Heer
Kind en delict
Kind en delict - als je agressief gedrag vertoont lijk je machtig
Miriam de Heer


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Oorzaken van uitvall leerlingen in het vo en interventies
Wat zijn oorzaken van voortijdige uitval in het voortgezet onderwijs en hoe stop je het?
Intensieve mentoring ongemotiveerde havo-jongens
Is intensieve mentoring helpend voor ongemotiveerde jongen?
Effectieve interventies om verzuim terug te dringen
Wat zijn effectieve aanpakken van verzuim in het vavo?
Effectieve aanpak verzuim mbo
Hoe pak je verzuim in het mbo effectief aan?
Terugdringen schoolverlating (v)mbo door mentoren
Hoe voorkom je voortijdig schoolverlaten op het (v)mbo?
[extra-breed-algemeen-kolom2]leerplichtambtenaar
spijbelen

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest