Wat zijn effectieve interventies tijdens taaltrajecten om de intrinsieke motivatie en zelfsturing van inburgeraars te bevorderen?

Geplaatst op 7 juni 2021

Er zijn drie factoren die de intrinsieke motivatie en zelfsturing van NT2-deelnemers kunnen bevorderen. Ten eerste: interactie met andere NT2-deelnemers om met elkaar de taal te leren. Ten tweede: inzicht in hoe hij of zij het Nederlands kan toepassen in zijn of haar dagelijkse praktijk. Ten derde: het beschikken over meerdere leerstrategieën. Docenten kunnen deelnemers helpen door te zorgen voor voldoende contactmomenten met andere NT2-deelnemers. Voorts moeten ze deelnemers ondersteunen bij het aanleren van verschillende leerstrategieën.

Volwassen deelnemers aan taaltrajecten zijn niet altijd intrinsiek gemotiveerd om tijdens de lessen of thuis met de nieuwe taal aan de slag te gaan. Verschillende interventies tijdens taaltrajecten kunnen de motivatie en zelfsturing onder NT2-deelnemers (met zowel een laag als hoog niveau) bevorderen. Sleutelwoorden zijn interactie, inzicht in dagelijkse toepassing en leerstrategieën.

Interactie met andere deelnemers bevordert motivatie

Interactie met andere NT2-deelnemers kan de intrinsieke motivatie van volwassen deelnemers bevorderen. Daarom is het van belang dat de docent voldoende momenten creëert, waarin deelnemers in contact met elkaar de Nederlandse taal leren. Bij volwassen leerders neemt hun motivatie om een tweede taal te leren toe, omdat ze meer interesse hebben in andere culturen. Onderlinge openheid kan de leerresultaten verbeteren.

Inzicht in kunnen toepassen van de taal bevordert motivatie en zelfsturing

Doordat deelnemers inzicht krijgen in hoe ze de geleerde taal kunnen toepassen in hun eigen dagelijkse praktijk nemen motivatie en zelfsturing toe. Dit kan de docent tijdens de les stimuleren door geregeld een relatie te leggen met de leefomgeving van de deelnemers. Wanneer de docent de verwachtingen van de (beginnende) deelnemers managet, zijn deze eerder gemotiveerd om deel te nemen. Het is belangrijk om tijdens de lessen aandacht te besteden aan de levenservaringen van de deelnemers. Tweede taalleerders zijn eerder gemotiveerd om een taak te volbrengen als deze gerelateerd is aan bijvoorbeeld persoonlijke groei en menselijke relaties. Het gebruiken van teksten gebaseerd op verhalen werkt bijvoorbeeld motiverend om een taak te volbrengen.

Vergroting van diversiteit aan leerstrategieën bevordert zelfsturing

Het beschikken over leerstrategieën is voorwaardelijk voor effectieve zelfsturing. De docent kan de deelnemers ondersteunen bij het aanleren van een diversiteit aan leerstrategieën. Wanneer NT2-deelnemers verschillende leerstrategieën adequater kunnen toepassen, neemt de kans op succes toe. Het zorgt er ook voor dat ze meer zelfsturend kunnen leren. Alleen het oefenen van lezen bijvoorbeeld is onvoldoende om de leesvaardigheid van beginnende deelnemers te stimuleren. Dan zijn ze namelijk vooral bezig met het decoderen van woorden. Deelnemers die minder zelfsturend zijn, zoeken meer hulp en beheren hun tijd minder. Het aanleren van leerstrategieën gericht op gedrag verdient derhalve eveneens aandacht.

Uitgebreide beantwoording

Opgesteld door: Maurice de Greef (Kennismakelaar Kennisrotonde)
Vraagsteller: Coördinator Educatie

Vraag

Wat zijn effectieve interventies tijdens taaltrajecten om de intrinsieke motivatie en zelfsturing van laagopgeleide reguliere inburgeraars (op niveau A1 en A2) te bevorderen?

Kort antwoord

Onderzoek laat zien, dat er drie factoren van invloed zijn op het bevorderen van de motivatie en zelfsturing onder NT2-deelnemers (met zowel een laag als hoog niveau). Allereerst lijkt het van belang, dat de docent voldoende momenten creëert, waarin deelnemers in contact met andere NT2-deelnemers elkaar de taal leren. Ten tweede laat onderzoek zien, dat doordat een deelnemer inzicht krijgt in hoe hij de geleerde taal kan toepassen in zijn eigen praktijk motivatie en zelfsturing toenemen. Dit kan de docent bevorderen tijdens de les door geregeld een relatie te leggen met de praktijksituatie van de deelnemer. Als een deelnemer ten slotte meer leerstrategieën voorhanden heeft, wordt zijn zelfsturing bevorderd. De docent dient de deelnemer te ondersteunen bij het aanleren van een diversiteit aan leerstrategieën.

Toelichting antwoord

Volwassen deelnemers aan taaltrajecten zijn niet altijd intrinsiek gemotiveerd om deel te nemen aan het taaltraject of naast de lessen thuis met de inhoud aan de slag te gaan. Onderzoek onder meer dan 275 (potentiële) deelnemers toont aan, dat naast een positieve houding en het niet bang zijn om deel te nemen, motivatie (in het algemeen) van invloed kan zijn om volwassen NT2-deelnemers te laten deelnemen aan taaltrajecten (Dahman en DaÄŸ, 2019). Vraag is hoe men de motivatie onder deze deelnemers kan vergroten en hoe men er daarnaast voor kan zorgen dat de deelnemers zelf aan de slag gaan met de aangereikte inhoud om hun taal te verbeteren.

Diverse onderzoeken laten zien, dat er verschillende factoren van invloed zijn op het bevorderen van de motivatie en zelfsturing onder NT2-deelnemers (met zowel een laag als hoog niveau), te weten (Al-Hoorie, 2016; Kormos en Csizér, 2008; Cooke, 2006; Poupore, 2014; Safdari, 2019; McDonough, 2001; Pichette, 2005; Vanslambrouck, 2018):

  1. Interactie met andere NT2-deelnemers (op motivatie)
  2. Inzicht in dagelijks kunnen toepassen van de taal (op motivatie en zelfsturing)
  3. Vergroting van diversiteit aan leerstrategieën (op zelfsturing)

Interactie met andere deelnemers bevordert motivatie

Interactie met andere NT2-deelnemers kan de motivatie van volwassen deelnemers bevorderen. Daarom is het van belang, dat de docent voldoende momenten creëert, waarin deelnemers in contact met elkaar de taal leren. In vergelijking met leerlingen van het voortgezet onderwijs toont onderzoek onder 623 tweede taalleerders aan, dat motivatie om de tweede taal te leren bij volwassenen eerder beïnvloed wordt, doordat ze meer interesse hebben in andere culturen en er meer klaar zijn voor zijn om contact te leggen met deze culturen (Kormos en Csizér, 2008).

Op basis van onderzoek onder 300 andere deelnemers (hoog en laag niveau) wordt duidelijk, dat openheid ten opzichte van andere NT2-deelnemers de leerresultaten kan bevorderen (Al-Hoorie, 2016). Resultaten van een casestudy van Assalahi (2019) onder volwassen NT2-deelnemers bevestigen dit beeld. De motivatie van deelnemers is onder andere afhankelijk van hun oriëntatie op andere NT2-deelnemers en de positieve sociale onderlinge afhankelijkheid met deze NT2-deelnemers en de uiteindelijke inwoners waarmee men wil communiceren.

Inzicht in dagelijks kunnen toepassen van de taal bevordert motivatie en zelfsturing

Doordat een deelnemer inzicht krijgt in hoe hij de geleerde taal kan toepassen in zijn eigen dagelijkse praktijk nemen motivatie en zelfsturing toe. Dit kan de docent bevorderen tijdens de les door geregeld een relatie te leggen met de praktijksituatie van de deelnemer. Onderzoek van Baker et al. (2010) onder meer dan 1000 volwassenen toont aan, dat als men de verwachtingen van de (beginnende) deelnemers managet, ze eerder gemotiveerd zijn om deel te nemen. Hierbij is het van belang, dat men ook kijkt naar hoe men de taal in het dagelijks leven kan toepassen. Onderzoeksresultaten van Cooke (2006) bevestigen dit.

Kwalitatief onderzoek onder meer dan 75 NT2-deelnemers toont aan, dat de leeromgeving niet altijd adequaat is, doordat er tijdens de lessen te weinig aandacht wordt besteed aan de daadwerkelijke levenservaringen van de deelnemers. Deze zijn belangrijk om tegemoet te komen aan de behoeften van de NT2-deelnemers. Tweede taalleerders zijn eerder gemotiveerd om een taak te volbrengen als deze ook gerelateerd is aan persoonlijke thema’s, zoals persoonlijke groei, menselijke relaties en uitdagingen in het leven. Dit laat onderzoek onder deelnemers zien (Poupore, 2014).

Het gebruiken van teksten gebaseerd op verhalen werkt bijvoorbeeld motiverend om een taak te volbrengen (Poupore, 2014). Daarnaast kan inzage in de mogelijkheden om het geleerde te kunnen toepassen in de eigen praktijk ook de mate van zelfsturing beïnvloeden. Experimenteel onderzoek onder 51 volwassen tweede taalleerders toont aan, dat als de tweede taalleerder tijdens het leren zicht krijgt op wat hij later kan als hij de tweede taal kent, dat hij of zij eerder gemotiveerd is maar ook zelfsturender kan worden (Safdari, 2019).

Vergroting van diversiteit aan leerstrategieën bevordert zelfsturing

Het beschikken over leerstrategieën is voorwaardelijk voor effectieve zelfsturing (Kostons et al., 2014). De docent zou de deelnemer kunnen ondersteunen bij het aanleren van een diversiteit aan leerstrategieën. McDonough (2001) geeft op basis van een reviewstudie aan, dat NT2-deelnemers succesvol kunnen zijn, doordat ze verschillende leerstrategieën adequater kunnen toepassen. Dat zorgt er in feite ook voor, dat ze meer zelfsturend kunnen leren. Onderzoek van Pichette (2005) onder 81 beginnende en gevorderde tweede taalleerders laat zien, dat alleen het oefenen van lezen niet de leesvaardigheid van de beginnende deelnemer bevordert, omdat ze nog bezig zijn met het decoderen van woorden.

Er zullen ook andere leerstrategieën in het eigen maken van de taal moeten worden gebruikt. Onderzoek onder deelnemers van volwassenenonderwijs toont aan, dat deelnemers die minder zelfsturend zijn meer hulp zoeken en minder hun tijd beheren (Vanslambrouck, 2018). Deze leerstrategieën (gericht op gedrag) zouden aangeleerd moeten worden.

Geraadpleegde bronnen 

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

Lesprogramma
Probeer gratis de Leerlijn Lezen en Schrijven
Probeer gratis de Leerlijn Lezen en Schrijven
Complete leesmethodiek voor begrijpend- en voortgezet technisch lezen
De Schoolschrijver 
Professionalisering
Cursussen, congressen en opleidingen
Cursussen, congressen en opleidingen
Gemiddeld beoordelen deelnemers ons met een 8,4
Medilex Onderwijs 
Webinar
Executieve functies een nieuwe hype?
Executieve functies een nieuwe hype?
Webinar met Emiel van Doorn
Wij-leren.nl Academie 
Taalachterstand
Taalachterstand
Sieneke Goorhuis
Klassen en kansen
Klassen en kansen, wat te doen aan kansenongelijkheid?
Peter de Vries
NT2-onderwijs versterken
NT2-onderwijs versterken via formeel en informeel leren
Sylvia Peters
Taalonderwijs betekenisvol en effectief
Taal, daar draait het om!
Bea Pompert
Tweetaligheid
Tweetaligheid is geen probleem
Sieneke Goorhuis
Rijk taalaanbod
Rijk taalaanbod door spel
Sieneke Goorhuis
Woordenschat verbinden met taalbeschouwing
Woorden en betekenissen
Dolf Janson
Vluchtelingen begeleiding
Vluchtelingkinderen in de Klas
Hélène van Oudheusden
Het belang van vroege mondelinge taalvaardigheid
Al pratend wijs; het belang van een goede vroege mondelinge taalvaardigheid
Paul Filipiak
Pedagogisch klimaat nieuwkomers
Een warm pedagogisch klimaat voor nieuwkomers
Hélène van Oudheusden
Het meertalige kind
Het meertalige kind
Paul Filipiak

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Zelfregulatie in een video van één minuut uitgelegd
Zelfregulatie in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Motivatie in een video van één minuut uitgelegd
Motivatie in een video van één minuut uitgelegd
redactie
[extra-breed-algemeen-kolom2]achterstandsleerlingen
intrinsieke motivatie
laaggeletterdheid
NT2
zelfdeterminatie theorie
zelfregulatie

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest