Orthopedagogiek

De orthopedagogiek is het onderdeel van de pedagogiek, dat zich bezighoudt met het onderzoek naar en de opvoeding van kinderen met leer- en/of opvoedingsproblemen.

Meestal is orthopedagogiek een specialisme of qua studie een Master in de pedagogiek. Orthopedagogen bieden hulp aan deze kinderen en hun ouders.

Een orthopedagoog heeft de bevoegdheid om onderzoek te doen en ontwikkelingsafwijkingen vast te stellen. Een orthopedagoog start de behandeling met het signaleren van het probleem en de oorzaken, daarna stelt hij/zij een behandelplan, dat aansluit bij het karakter en de problemen. De ouders krijgen advies hoe ze met hun kind kunnen omgaan.

Een pagina met veel interessante links over orthopedagogiek is de startpagina orthopedagogiek.

Gerelateerd

In gesprek met pubers
In gesprek met pubers
Effectieve communicatie met jongeren
Medilex Onderwijs 
Introductieworkshop Model voor Effectief Lesgeven
Introductieworkshop Model voor Effectief Lesgeven
Praktische actiestappen voor een goede les
Bazalt | HCO | RPCZ 
HGW classificeren
Handelingsgericht classificeren in het onderwijs
Noëlle Pameijer
Handelingsgericht indiceren
Handelingsgericht Integraal Indiceren
Noëlle Pameijer
RAKIT-2 intelligentietest
De RAKIT-2 intelligentietest
Lisanne van Nijnatten
Psychiatrische diagnose
Wees terughoudend bij stellen psychiatrische diagnose
Laura Batstra
Lezend in Biesta
Lezend in Biesta
Harm Klifman


Invloed van digitaal lesmateriaal
Wat is de invloed van digitaal lesmateriaal op kinderen met gedragsproblemen?
Internaliserende en externaliserende problemen
Hoe kunnen docenten omgaan met verstorend gedrag?
Tools voor het versterken van pedagogische relatie
Welke tools zijn er om docenten te versterken in hun gedragsrepertoire?
Gedrag en schoolprestaties
Invloed van antisociaal gedrag en prosociaal gedrag op schoolprestaties
Interventies adhd
Doen wat werkt: interventies in de klas voor kinderen met symptomen van ADHD
Taakspel vso cluster 4
Taakspel in het voortgezet speciaal onderwijs cluster 4
Geïntegreerd onderwijs kinderpsychiatrie
Geïntegreerd onderwijs en behandeling voor kinderen met psychiatrische problemen - OnderwijsBewijs
Competentie leraren po gedrag
Gedragsproblemen in de basisschool en competenties van leraren
Groei gedragsproblemen
Groei aantal leerlingen gedragproblemen; vergelijkend onderzoek Nederland-Vlaanderen
Indicatiestelling
Diagnostische besluitvoering bij functionele indicatiestelling
[extra-breed-algemeen-kolom2]Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.