Orthopedagogiek

Wat is orthopedagogiek?

Orthopedagogiek is onderdeel van de pedagogiek. Een orthopedagoog onderzoekt waardoor leer-, ontwikkelings- en opvoedingsproblemen bij kinderen (zijn) ontstaan en bedenkt hoe deze problemen verminderd kunnen worden. Naast het onderzoeken van problemen, kan een orthopedagoog ook adviseren over normale opvoedsituaties en heeft hij/zij de bevoegdheid om onderzoek te doen en ontwikkelingsafwijkingen vast te stellen. Zo kan de orthopedagoog onderzoeken afnemen als IQ-testen, concentratietesten, 

Deze problemen zijn vaak ernstig en complex. Het gaat dan bijvoorbeeld om problemen als depressie, angst, agressie en opvoedingsproblemen veroorzaakt door verstandelijke beperkingen of mishandeling. Door de complexiteit van de problemen heeft een orthopedagoog ook kennis nodig van andere wetenschappen, zoals ontwikkelings(neuro)psychologie, kinder- en jeugdpsychiatrie, kindergeneeskunde en sociologie. Een orthopedagoog benadert een probleem daarom multidisciplinair. 

Een orthopedagoog start de behandeling met het signaleren van het probleem en de oorzaken, daarna stelt hij/zij een behandelplan, dat aansluit bij het karakter en de problemen. Vervolgens krijgen de ouders advies over hoe ze met hun kind kunnen omgaan en tenslotte begeleidt de orthopedagoog de ouders en het kind. Vaak wordt de uitvoering van de behandeling door andere specialisten, therapeuten en/of pedagogen gedaan. Bij de uitvoering heeft de orthopedagoog wel een adviserende rol.

Hoe wordt je orthopedagoog?

Een orthopedagoog heeft een universitaire Master afgerond. Meestal de Master Orthopedagogiek. Er bestaan ook HBO opleidingen Orthopedagogiek, maar daarmee mag geen diagnostisch onderzoek uitgevoerd worden en ben je officieel geen orthopedagoog. Hierbij ga je meer als pedagoog of als opvoedkundige aan de slag.

 

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 13 juli 2022

Gerelateerd

E- learning module
Zelfbeschadiging bij leerlingen
Zelfbeschadiging bij leerlingen
Feiten, gespreksvoering, bespreekbaar maken en doorverwijzen
Medilex Onderwijs 
Cursus & Materiaal
Kennis & vaardigheden m.b.t. de meldcode
Kennis & vaardigheden m.b.t. de meldcode
Wil jij als leerkracht het verschil maken bij kinderen die thuis onveilig opgroeien? Kijk hoe Augeo daarbij helpt.
Augeo 
Scholing
Leerlingen en de klas
Leerlingen en de klas
Zo sta jij als leraar/docent sterk(er) voor de klas
oo.nl 
Lespakket
Veilig van A naar B met Streetwise Digitaal
Veilig van A naar B met Streetwise Digitaal
Probeer de nieuwe digitale leerlijn van de ANWB schooljaar 2023-2024 gratis uit. Meld je nu aan!
ANWB 
E-learning module
Wat is hechting? En hoe ontstaan hierin problemen?
Wat is hechting? En hoe ontstaan hierin problemen?
Doorloop deze gratis module over hechting
Wij-leren.nl Academie 
Veilig van A naar B met Streetwise DigitaalPsychiatrische diagnose
Wees terughoudend bij stellen psychiatrische diagnose.
Laura Batstra
Handelingsgericht indiceren
Handelingsgericht Integraal Indiceren.
Noëlle Pameijer
RAKIT-2 intelligentietest
De RAKIT-2 intelligentietest - IQ test
Lisanne van Nijnatten
HGW classificeren
Handelingsgericht classificeren in het onderwijs
Noëlle Pameijer
Lezend in Biesta
Lezend in Biesta
Harm Klifman


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gezinsproblematiek en gedragsontwikkeling
Gezinsproblematiek: wat doet dit met een kind?
Effect ervaringsgericht leren op ontwikkeling zml-lln
Wat zijn de effecten van ervaringsgericht leren?
Inzet en inzicht door sociogrammen
Hoe zet je sociogrammen bruikbaar in?
effect pedagogische strategie leerprestaties mbo
Helpen pedagogische stragegieën voor mbo-studenten?
Werkwijzen van leerkrachten om flexibiliteit bij autisme te versterken
Hoe versterk je cognitieve flexibiliteit bij autisme?
Zorgen kleine klassen voor minder probleemgedrag?
Zorgen kleine klassen voor minder probleemgedrag?
Effectieve interventies samenstelling klassen bovenbouw havo/vwo
Hoe stel je klassen in de bovenbouw van havo/vwo effectief samen?
Effectieve interventies bij gedragsproblemen
Wat zijn effectieve interventies bij gedragsproblemen?
Oorzaken van uitvall leerlingen in het vo en interventies
Wat zijn oorzaken van voortijdige uitval in het voortgezet onderwijs en hoe stop je het?
Manieren differentieren leerrendement volwassenen
Volwasseneneducatie: Hoe verhoog je leerrendement door differentiatie?
Gedrag en schoolprestaties
Invloed van antisociaal gedrag en prosociaal gedrag op schoolprestaties
Interventies adhd
Doen wat werkt: interventies in de klas voor kinderen met symptomen van ADHD
Taakspel vso cluster 4
Taakspel in het voortgezet speciaal onderwijs cluster 4
Geïntegreerd onderwijs kinderpsychiatrie
Geïntegreerd onderwijs en behandeling voor kinderen met psychiatrische problemen - OnderwijsBewijs
Competentie leraren po gedrag
Gedragsproblemen in de basisschool en competenties van leraren
[extra-breed-algemeen-kolom2]classificeren
diagnosticeren
gedragsproblemen
gedragsstoornissen
observeren
ontwikkelingspsychologie
ontwikkelingsstoornissen
opvoedingsondersteuning
orthopedagogiek
pedagogiek
pedagoog
schizofreen
signaleren

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest