Observeren

Observeren is het waarnemen van een persoon en het beschrijven van wat je ziet. Dat kunnen handelingen van bijvoorbeeld kinderen zijn, maar je kunt ook de houding of het gedrag observeren.

Observeren in de klas moet zo objectief mogelijk gebeuren. Er is verschil tussen gestructureerd en ongestructureerd observeren.

Bij gestructureerd observeren heeft de observator een vooraf vastgesteld doel voor ogen, bij ongestructureerd observeren is dat niet het geval.

Ook is er onderscheid tussen participerend en niet-participerend observeren. Bij participerend observeren is de observator betrokken bij de situatie, bij niet-participerend observeren is hij toeschouwer.

Er zijn verschillende methodieken om kinderen te observeren, zoals het gebruik van een observatieschema, een codeersysteem of een beoordelingsschaal. Observeren is een belangrijke vaardigheid, maar observeren kun je leren!

Gerelateerd

Leerlingen leren kennen
Leerlingen leren kennen: leefwereld - ontwikkelingspsychologie
Arja Kerpel
Ontwikkelingsgericht onderwijs
Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO): principes - activiteiten
Arja Kerpel
Didactisch coachen 3
Meerwaarde van Didactisch Coachen - deel 3
Lia Voerman en Frans Faber
Didactisch coachen 2
Goed zo! is onvoldoende...Wat wel? Over didactisch coachen - deel 2
Lia Voerman en Frans Faber
Observeren
Observeren - de onderzoekende leraar
Dolf Janson
Bewezen effectieve interventies
Evidence informed werken in het onderwijs
Jaap Versfelt
Instrumenten passend onderwijs
Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs
Helèn de Jong
De lerende mens
De lerende mens
Arja Kerpel
Stapsgewijze educatie Praktijk en theorie over kinderen van 0-4 jaar
Stapsgewijze educatie Praktijk en theorie over kinderen van 0-4 jaar
Lianne Jongsma
Wegcijferen door toetsen
Laat je niet wegcijferen
Paul Filipiak


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2]

Inschrijven nieuwsbrief

observatieformulier
observatiemethoden
observeren

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest