Diagnosticeren

Diagnosticeren is het vaststellen van een diagnose aan de hand van kenmerken en symptomen. Om een diagnose te stellen moet eerst alle relevante informatie van het kind verzameld worden. Daarbij gaat het om de symptomen, de voorgeschiedenis van het kind en andere omstandigheden, zoals erfelijkheid.  Na het stellen van de diagnose is in de meeste gevallen duidelijk welke behandeling wenselijk is voor het kind. Een voordeel van een diagnose is dat ouders financiële steun kunnen krijgen. Zij kunnen bijvoorbeeld bij de Commissie voor de Indicatiestelling een rugzakje aanvragen.

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College
Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.