Signaleren

Signaleren is het opmerken dat er iets aan de hand is met een leerling. Het hoeft niet altijd bewust gepland te zijn, maar het kan ook intuïtie zijn. Als een leerkracht iets merkt, is het goed om daarna de leerling systematisch te observeren. Signaleren is de eerste stap in het proces om een zorgleerling te helpen. Na het signaleren volgen het analyseren en het benoemen van de onderwijsbehoeften. Dan komt het maken en uitvoeren van een plan en tenslotte het evalueren van het plan.

Gerelateerd

Chronisch onderpresteren
Chronisch onderpresteren - de urgentie om vroeg in te grijpen
Lisanne van Nijnatten
Instrumenten passend onderwijs
Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs
Helčn de Jong


Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.