Signaleren

Signaleren is het opmerken dat er iets aan de hand is met een leerling. Het hoeft niet altijd bewust gepland te zijn, maar het kan ook intuïtie zijn. Als een leerkracht iets merkt, is het goed om daarna de leerling systematisch te observeren. Signaleren is de eerste stap in het proces om een zorgleerling te helpen. Na het signaleren volgen het analyseren en het benoemen van de onderwijsbehoeften. Dan komt het maken en uitvoeren van een plan en tenslotte het evalueren van het plan.

Gerelateerd

Chronisch onderpresteren
Chronisch onderpresteren - de urgentie om vroeg in te grijpen
Lisanne van Nijnatten
Zo kun je mij bereiken
Zo kun je mij bereiken - PCM in de klas
Marleen Legemaat
Instrumenten passend onderwijs
Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs
Helèn de Jong
Sturen op autonomie
Sturen op autonomie - Transactionele analyse voor het onderwijs
Nelleke Herrewijnen


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Inzet en inzicht door sociogrammen
Hoe zet je sociogrammen bruikbaar in?
Manieren differentieren leerrendement volwassenen
Volwasseneneducatie: Hoe verhoog je leerrendement door differentiatie?
Kenmerken leeromgeving en studiesucces mbo studenten
Wat bevordert studiesucces van mbo-studenten als zij een vervolgstudie doen?
Uitvalrisico op mbo verlagen
Hoe verklein je uitvalrisico van werkende volwassenen op mbo?
[extra-breed-algemeen-kolom2]signaleren

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest