Opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning is steun en advies bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen tot achttien jaar. Dit  kan gegeven worden door een pedagogisch werker, een schoolmaatschappelijk werker of een gezinsbegeleider. Vaak is dit georganiseerd vanuit een opvoedsteunpunt, bijvoorbeeld door de gemeente.

De steun bestaat uit het geven van adviezen, informatie, cursussen en trainingen. Deze hulp kan gegeven worden aan één of beide ouders, bijvoorbeeld in een pedagogisch adviesgesprek. Maar het kan ook gegeven worden aan een groep, bijvoorbeeld door een opvoedcursus. Deze cursussen hebben meestal specifieke onderwerpen.

Het is ook mogelijk dat een gezinsbegeleider thuis bij het gezin komt meekijken en tips geeft voor de opvoeding en de interactie met kinderen.

Laatst geactualiseerd op 24 januari 2022

Gerelateerd

E- learning module
Zelfbeschadiging bij leerlingen
Zelfbeschadiging bij leerlingen
Feiten, gespreksvoering, bespreekbaar maken en doorverwijzen
Medilex Onderwijs 
Verwende kinderen
Alles voor je kind
Willem de Jong
Pittige pubers
Pittige pubers - Opvoeden van je puber met ADHD of autisme
Marleen Legemaat
Temperamentvolle kinderen
Temperamentvolle kinderen - Tips om deze kinderen te begeleiden
Arja Kerpel
Pubermania
Pubermania - Inspirerend opvoeden
Helèn de Jong
Kinderen opvoeden
Wat maakt kinderen gelukkig?
Steven Pont


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Onderwijsachterstanden en leervertraging door corona
Onderwijsachterstand of leervertraging? Welke term gebruik je wanneer?
effect pedagogische strategie leerprestaties mbo
Helpen pedagogische stragegieën voor mbo-studenten?
Stage en zelfsturend leren, mbo
Hoe kan tijdens de stage zelfsturend leren bij mbo-studenten worden bevorderd, zodat het leerrendement wordt vergroot?
Zorgen kleine klassen voor minder probleemgedrag?
Zorgen kleine klassen voor minder probleemgedrag?
Effectieve interventies samenstelling klassen bovenbouw havo/vwo
Hoe stel je klassen in de bovenbouw van havo/vwo effectief samen?
Effectieve interventies bij gedragsproblemen
Wat zijn effectieve interventies bij gedragsproblemen?
Invloed van middenmanagers vo op een positieve leercultuur
Hoe kunnen middenmanagers in het voortgezet onderwijs invloed hebben?
Oorzaken van uitvall leerlingen in het vo en interventies
Wat zijn oorzaken van voortijdige uitval in het voortgezet onderwijs en hoe stop je het?
Toename ongewenst gedrag sinds 2010
Neemt ongewenst en lastig gedrag toe in het basisonderwijs?
Gespreksvoering over identiteit en waarden
Hoe ga je het gesprek aan over identiteit en waarden?
Gedrag en schoolprestaties
Invloed van antisociaal gedrag en prosociaal gedrag op schoolprestaties
Interventies adhd
Doen wat werkt: interventies in de klas voor kinderen met symptomen van ADHD
Taakspel vso cluster 4
Taakspel in het voortgezet speciaal onderwijs cluster 4
Competentie leraren po gedrag
Gedragsproblemen in de basisschool en competenties van leraren
Groei gedragsproblemen
Groei aantal leerlingen gedragproblemen; vergelijkend onderzoek Nederland-Vlaanderen
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Inschrijven nieuwsbrief

ambulante begeleiding
gedragsproblemen
huiswerkbegeleiding
opvoedingsondersteuning
puberteit

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest