Classificeren

Classificeren is het indelen op grond van kenmerken. In het onderwijs wordt deze term vaak gebruikt in verband met de DSM-V, voor het indelen van stoornissen.

Classificeren wordt door critici ook wel ‘labelen’ genoemd. Een voordeel van classificeren is dat het de communicatie tussen deskundigen bevordert.

Een nadeel van classificeren is dat er bijna uitsluitend naar de kindkenmerken wordt gekeken, en niet zozeer naar het onderwijsaanbod.

Bij handelingsgericht classificeren gaat het niet meer om de vraag: ‘Wat heeft dit kind?’, maar om de vraag: ‘Wat heeft dit kind nodig?’ Op die manier kan een zorgleerling veel beter geholpen worden. 

Gerelateerd

cursus
Gedragsbeïnvloeding in groep 7 en 8
Gedragsbeïnvloeding in groep 7 en 8
Omgaan met storend en regelovertredend gedrag in groep 7 en 8
Medilex Onderwijs 
Psychiatrisch onderwijsmodel
De diagnose houdt kinderen op achterstand
Marcel van Herpen
Leerstofjaarklassensysteem
Jij maakt het verschil voor je leerlingen
Dolf Janson
Handelingsgericht indiceren
Handelingsgericht Integraal Indiceren
Noëlle Pameijer
HGW classificeren
Handelingsgericht classificeren in het onderwijs
Noëlle Pameijer
ADHD is geen ziekte
ADHD is geen ziekte
Laura Batstra
Psychiatrische diagnose
Wees terughoudend bij stellen psychiatrische diagnose
Laura Batstra


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Emotieregulatie bij escalerend leerlinggedrag
Dreigende escalatie: wat helpt jou op zo'n moment als leerkracht?
Onderwijs aan gestresste leerlingen in instelling
Leerlingen onder stress: direct onderwijs geven of even wachten?
Rekenadviezen voor kinderen met taalstoornis
Wat zijn adviezen voor rekentaal bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis?
Geïntegreerd onderwijs kinderpsychiatrie
Geïntegreerd onderwijs en behandeling voor kinderen met psychiatrische problemen - OnderwijsBewijs
Indicatiestelling
Diagnostische besluitvoering bij functionele indicatiestelling
[extra-breed-algemeen-kolom2]Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.