Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Scholen verzamelen en delen ontzettend veel data. Dat begint al bij het inschrijven van een leerling. Ook werken scholen met digitale systemen zoals leerlingvolgsystemen en verspreiden ze foto’s via sociale media. Om dat veilig en zorgvuldig te doen, moeten ze voldoen aan de privacyregels, voortkomend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Een belangrijk onderdeel van de wet is dat degene van wie de school de persoonlijke gegevens verzamelt, expliciet toestemming geeft voor het gebruik van deze gegevens voor specifieke doeleinden. Hij of zij mag de data inzien of laten verwijderen. Scholen zijn verplicht verantwoording af te leggen over gegevensverwerkingen wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens daar om vraagt.


 

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 2 september 2022

Gerelateerd

Cursus & Materiaal
Kennis & vaardigheden m.b.t. de meldcode
Kennis & vaardigheden m.b.t. de meldcode
Wil jij als leerkracht het verschil maken bij kinderen die thuis onveilig opgroeien? Kijk hoe Augeo daarbij helpt.
Augeo 
Scholing
Toetsen en evalueren
Toetsen en evalueren
Welke vormen van toetsen en evalueren zijn er en hoe zet jij ze in? Kijk op oo.nl voor meer informatie en tips.
oo.nl 
Lespakket
Veilig van A naar B met Streetwise Digitaal
Veilig van A naar B met Streetwise Digitaal
Probeer de nieuwe digitale leerlijn van de ANWB schooljaar 2023-2024 gratis uit. Meld je nu aan!
ANWB 
Veilig van A naar B met Streetwise DigitaalBedrijfsvoering-onderwijs
Bedrijfsvoering in het basis- en voortgezet onderwijs
redactie
Digitaal portfolio met badges
Alles wat je in je mars hebt in je eigen hand
redactie
Handboek onderwijsrecht
Handboek onderwijsrecht
Myriam Lieskamp


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Communicatie met ouders in een video van één minuut uitgelegd
Communicatie met ouders in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Leerlingvolgsysteem in een video van één minuut uitgelegd
Leerlingvolgsysteem in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Intern begeleiders passend onderwijs hoogbegaafde
Wat is de rol van Intern begeleiders bij het bieden van extra ondersteuning?
Goede voorspellers succesvol opstromen havo/vwo
Succesvol opstromen naar vwo-niveau van leerlingen met een havo-advies.
Oefenen voor toetsen beheersing lessof
Op welke manier is oefenen met toetsen in het basisonderwijs effectief voor een betere beheersing van de lesstof, in plaats v...
Welbevinden van leerlingen na herindeling groepen
Hoe ervaren leerlingen een herindeling van de groep?
Kenmerken thuissituatie die leerbevorderend zijn
Welke kenmerken van kinderen en hun thuissituatie zijn leerbevorderend?
Goede oudergesprekken voeren
Hoe voer je goede oudergesprekken?
Tweelingen
Wat is beter voor tweelingen: samen of apart in een klas?
Ouderportalen
Welke voor- en nadelen zien scholen, ouders en besturen in ouderportalen?
Feedback prestaties
Feedback bij automatisch gegenereerde prestatiegegevens van leerlingen
Evaluatie groep 3 po
Verbetering evaluatie rekenonderwijs in groep 3 basisschool
Lumpsumbekostiging
Kwaliteitsmeting in het primair onderwijs na invoering lumpsumbekostiging
[extra-breed-algemeen-kolom2]communicatie met ouders
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
leerlingvolgsysteem
loonadministratie

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest