Dolf Janson

Senior onderwijsadviseur en -ontwikkelaar

Website: Jansonadvies
LinkedIn profiel Dolf Janson

Drs. D.J. (Dolf) Janson is zelfstandig onderwijsadviseur en -ontwikkelaar op het brede gebied van leerprocessen van leerlingen en leraren.

Werkzaamheden

  • Janson is door de Nederlandse Daltonvereninging gelicentieerd daltonopleider voor leraren.
  • Auteur en uitgever van de unieke spellingmethode 'Op zoek naar letters'.
  • Redacteur van het taaltijdschrift 'Meer Taal' en van de verdiepingsbijlage ontwikkeling & onderzoek van  'Volgens Bartjens'.
  • Verder werkt Janson samen met de adviseurs van De Lerende School bij het ondersteunen van veranderingsprocessen die ertoe doen.

Loopbaan

Dolf Janson was leraar lager onderwijs, consulent literaire vorming, schoolbegeleider, docent aan rt- en ib-opleidingen, locatiemanager van een OBD, senior consultant en onderzoeker bij APS.

Ook was hij mede-auteur en redacteur van de Protocollen ernstige rekenwiskundeproblemen en dyscalculie (ERWD) voor po, vo en mbo. Alsmede leerlijnauteur van de aardrijkskundemethode Argus Clou (Malmberg).

Verder expert bij 'School aan zet' en lid van de syllabuscommissie voor de rekentoetsen Ernstige Rekenproblemen 2F en 3F bij het College voor Toetsen en Examens.

Publicaties

Hij publiceert in diverse onderwijsbladen, zoals Volgens Bartjens, Talent, MeerTaal, Speziaal, Tijdschrift voor Remedial Teaching, JSW en Daltonvisie.
 
Ook schreef hij enkele Kwaliteitskaarten voor 'School aan zet', onder andere over doelen stellen met de leerlingen en over leren in het team.
 
Verder is Dolf Janson (mede-)auteur van onder andere de volgende boeken:
 
Dolf Janson heeft drie websites over het onderwijs:
 

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!


Artikelen van deze auteur

Lezen, waarom zou je?
Lezen, waarom zou je?
Dolf Janson
Wat de wet voorschrijft
Wat de wet voorschrijft
Dolf Janson
Ontwikkelen is normaal
Ontwikkelen is normaal
Dolf Janson
Nieuw geluid, vernieuwend onderwijs
Een nieuw geluid in vernieuwend onderwijs?
Dolf Janson
Mythes spellingdidactiek
Mythes rond de spellingdidactiek
Dolf Janson
Formatief evalueren, leerproces van individuele leerling
Formatief evalueren
Dolf Janson
Betekenis en invulling van de taak binnen daltononderwijs
De betekenis en de invulling van de taak binnen daltononderwijs
Dolf Janson
Aandacht voor de sjwa in lezen en spellen
De sjwa, onze meest frequente klinker
Dolf Janson
Woordenschat verbinden met taalbeschouwing
Woorden en betekenissen
Dolf Janson
Taalonderwijs aantrekkelijk en zinvol maken
Hoe kinderen taalonderwijs weer als aantrekkelijk en zinvol kunnen ervaren.
Dolf Janson
Tips voor thuis rekenen
Tips voor thuis rekenen
Dolf Janson
Anders beginnen met vermenigvuldigen en delen
Anders beginnen met vermenigvuldigen en delen
Dolf Janson
Opbrengst toetsen en doel van onderwijs
Toetsen maken: Dat is niet het doel van ons onderwijs!
Dolf Janson
Wat doen Daltonscholen anders?
Dat doen wij anders, want wij zijn een daltonschool…
Dolf Janson
Wat er niet klopt bij John Hattie
Wat klopt er niet bij John Hattie?
Dolf Janson
Reflecteren met het team over visie
Reflecteren met het team - schrijf een brief!
Dolf Janson
taalonderwijs met rijke leeromgeving
Taalonderwijs vraagt een rijke leeromgeving
Dolf Janson
Tabletprogramma's ondermijnen eigenaarschap
De leerling eigenaar van het leerproces? Niet met digitale oefenprogramma's!
Dolf Janson
Grammatica in samenhang aanbieden (deel 3)
Grammatica is leuk! (deel 3)
Dolf Janson
Grammatica in samenhang aanbieden (2)
Grammatica is leuk (deel 2)
Dolf Janson
Grammatica in samenhang aanbieden (1)
Grammatica is leuk! (deel 1)
Dolf Janson
Leerling als kritische denker
De leerling als kritische denker
Dolf Janson
Een andere grammatica-aanpak
Hoe nuttig zijn grammaticalessen?
Dolf Janson
Onderzoekend en ontwerpend leren
Op onderzoek in de klas
Dolf Janson
Onderweg naar kindgericht onderwijs
Successen realiseren - onderweg naar kindgericht onderwijs
Dolf Janson
Effectieve voorbereiding van de rekenles (1)
Een effectieve voorbereiding van de rekenles (1)
Dolf Janson
Opbrengstveroorzakend lesgeven
Zal de tijd het leren? Tijd besparen in de klas.
Dolf Janson
Onderzoekend leren - Nieuwsgierige leraren
Onderzoekend leren als schoolcultuur
Dolf Janson
Effectieve voorbereiding van de rekenles (2)
Een effectieve voorbereiding van de rekenles (2)
Dolf Janson
persoonsvormen correct leren schrijven
Werkwoordspelling zonder ballast
Dolf Janson
Spelling oefenen
Oefenen van spelling
Dolf Janson
Informeel leren
Informeel leren: zelf laten denken helpt
Dolf Janson
Vragen stellen
Leerlingen zelf vragen laten stellen
Dolf Janson
Dalton kernwaarden
Kernwaarden zijn niet los verkrijgbaar - consequenties voor het Daltononderwijs
Dolf Janson
Mindset bij rekenen
Groeien in de getallenwereld - over belang growth mindset bij rekenen
Dolf Janson
Opgestapelde veranderingen
Werkplezier draagt bij aan fundamentele verandering
Dolf Janson
Dolf Janson
Dolf Janson - zelfstandig onderwijsadviseur en -ontwikkelaar
Dolf Janson
Leren spellen
Leren spellen: de klanken bepalen de letters
Dolf Janson
Bewust bezig zijn met taal
Bewust bezig zijn met taal
Dolf Janson
Differentiatie
Zij mogen allemaal leuke dingen doen
Dolf Janson
Buitenschools leren
Leren van de buitenwereld
Dolf Janson
Leerstofjaarklassensysteem
Jij maakt het verschil voor je leerlingen
Dolf Janson
Leraarschap waarderen
Waarom je als leraar trots op je vak zou moeten zijn
Dolf Janson
Excelleren
Leerlingen laten excelleren - de rol van de leraar
Dolf Janson
Taal in rekenen
Zie je het voor je? Rekenen is per definitie talig!
Dolf Janson
Manier van leren moet kloppen
De manier van leren moet kloppen: hoe je kennis vlot toegankelijk maakt
Dolf Janson
Beter rekenonderwijs
Op weg naar beter rekenonderwijs
Dolf Janson
Coachen van leerlingen
De coachende leraar is van doorslaggevend belang voor de opbrengsten.
Dolf Janson
Effectief leren spellen
Hersenen en woorden in verbinding
Dolf Janson
Verantwoordelijkheid leren
Verantwoord verantwoordelijk leren zijn
Dolf Janson
Leren denken
Leren denken als basis voor succes op school
Dolf Janson
Onderzoekende leraar
Op weg naar opbrengstveroorzakend onderwijs?
Dolf Janson
Leren klokkijken
Klokkijken is complexer dan je zou denken
Dolf Janson
Schatten en rekenen
Een schatter kan niet zonder redeneren
Dolf Janson
Opbrengstgericht werken en rekenproblemen
Herkenbare rekenproblemen en persoonlijke doelen
Dolf Janson
Differentiatie voorbereiding
Differentiatie vraagt voorbereiding
Dolf Janson
Opbrengstgericht werken bij spelling
Opbrengstgericht lesgeven bij spelling
Dolf Janson
Ontwikkeling kleuter
Je zal maar kleuter mogen zijn!
Dolf Janson
Denkend lezen
Denkend lezen - begrijpend lezen naar een hoger niveau
Dolf Janson
Taalles als taallab
De taalles als taallab. Op weg naar een uitdagende invulling van de taalles.
Dolf Janson
Observeren
Observeren - de onderzoekende leraar
Dolf Janson

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2] 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest