Depressie

Volgens het psychiatrische classificatiesysteem DSM-IV is er sprake van een depressie als er minstens vijf van de onderstaande symptomen gedurende ten minste twee weken aanwezig zijn geweest. De aanwezige symptomen dienen te wijzen op een verandering ten opzichte van het eerdere functioneren. Ten minste één van de symptomen is depressieve stemming (1) of vermindering van interesse en plezier (2).

Depressie symptomen​

 • Depressieve stemming (of geprikkeldheid bij kinderen en jongeren) gedurende vrijwel de gehele dag, bijna elke dag.
 • Duidelijke vermindering van interesse voor of plezier aan (bijna) alle activiteiten, gedurende vrijwel de gehele dag, bijna elke dag.
 • Onopzettelijk, duidelijk gewichtsverlies of onopzettelijke gewichtstoename, of een af- of toename van de eetlust. Bij kinderen kan er sprake zijn van het uitblijven van de verwachte gewichtstoename.
 • Slaapklachten: niet (voldoende) kunnen slapen, te veel moeten slapen, bijna elke dag.
 • Psychomotorische gejaagdheid of geremdheid, bijna elke dag.
 • Vermoeidheid of verlies van energie, bijna elke dag.
 • Gevoelens van waardeloosheid, of ernstige c.q. inadequate schuldgevoelens.
 • Vermindering van het vermogen om te denken, zich te concentreren, of besluiteloosheid.
 • Gevoelens van wanhoop, zelfmoordgedachten, fantasieën over zelfmoord zonder specifieke plannen, een zelfmoordpoging of een specifiek plan voor zelfmoord. Niet alleen de vrees dood te gaan.

Symptomen depressie bij kinderen

Een depressie kan ook voorkomen bij jongere kinderen. Van kinderen tussen de zes en twaalf jaar heeft 1 à 2% een depressie. In plaats van somber en futloos zijn depressieve kinderen vooral prikkelbaar en druk.
 
Daarnaast denken depressieve kinderen vaak negatief en kunnen ze zich snel schuldig en onbemind voelen. Symptomen van een depressie bij kinderen kunnen zijn:
 • Slaapproblemen
 • Nachtmerries
 • Verlies van eetlust
 • Onverklaarbare lichamelijke pijn
 • Slechtere schoolprestaties
 • Gedragsveranderingen.
 • Jongens worden daarbij eerder onhandelbaar en meisjes vertonen vaker terugtrekgedrag.

Herkennen depressie​

Het herkennen van een depressie bij kinderen is belangrijk. Net als bij volwassenen kan een depressie bij kinderen effectief met cognitieve gedragstherapie worden behandeld. Bij kinderen met een depressie zijn er vaak gevolgen in het sociale leven, bijvoorbeeld minder vriendschappen. Daarnaast heeft een depressie negatieve gevolgen voor de schoolprestaties.
 
Juist op jonge leeftijd is het dus belangrijk dat het kind lekker in zijn vel zit en zich volledig kan ontwikkelen. Als een depressie hierbij in de weg zit, vraagt dat om een aanpak waarbij meestal ook het gezin en/of de school bij betrokken zal worden.

Gerelateerd

Antipestcoördinator in het vo
Antipestcoördinator in het vo
Pestgedrag signaleren en bespreekbaar maken
Medilex Onderwijs 
KiVa
KiVa
programma bij het voorkomen en oplossen van pesten
Timpaan Onderwijs 
Depressie en zelfmoord
Zelfmoordgedachten bij hoogbegaafde kinderen
Lisanne van Nijnatten
Dyslexie en depressie
Depressie en angst bij basisschoolleerlingen met dyslexie
Anna Bosman
Extra zorgvraag
Onderwijs voor hoogbegaafden met extra zorgvraag
Lisanne van Nijnatten
Gedragsproblemen
Indicaties van gedragsproblemen en werkhoudingproblemen
Machiel Karels
Gedragsproblemen in de klas
Gedragsproblemen in de klas
Arja Kerpel
Gevoelig hoogbegaafd
Gevoelig hoogbegaafd - hoogsensitiviteit bij hoogbegaafden
Arja Kerpel


Effect van lerarenstress op henzelf en op hun leerlingen
Gestresste leraren: wat is hun invloed op leerlingen?
Cyberpesten en andere digitaal ongewenst gedrag
Wat zijn effectieve interventies om digitaal ongewenst gedrag in het onderwijs tegen te gaan?
Spel en beweging
Levert spel en beweging een bijdrage aan sociaal en emotioneel leren?
Traumasensitief lesgeven aan vluchtelingkinderen
Heeft traumasensitief lesgeven effect op vluchtelingkinderen?
Gedrag en schoolprestaties
Invloed van antisociaal gedrag en prosociaal gedrag op schoolprestaties
Toetsing anti pestprogramma
Toetsing anti-pestprogramma’s in Nederlandse schoolpraktijk
Professionele ontwikkeling docenten
Professionele ontwikkeling van docenten in het MBO door de lens van de psychologie
Leraren middelbaar beroepsonderwijs
Professionele ontwikkeling van leraren in het middelbaar beroepsonderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.