Rouwverwerking

De manier waarop iemand weer zijn evenwicht probeert terug te vinden na het verlies van iets (huis, baan, gezondheid) of iemand (familielid, dierbare). Rouwverwerking is het heftigst als het om een onherstelbaar verlies gaat zoals verlies van een dierbare of gezondheid.
Verlies zorgt voor gevoelens van leegte, verdriet en neerslachtigheid. Ook gevoelens als angst, woede,en onbegrip kunnen voorkomen.

Bekend is de indeling van Kübler-Ross die 5 fasen onderscheidt in het rouwverwerkingsproces. Deze fasen worden niet altijd chronologisch doorlopen en kunnen van persoon tot persoon verschillen qua intensiteit.  

  • Ontkenning: de waarheid is té erg dus wordt geheel of gedeeltelijk ontkend. Er is een soort verdoving waarin emoties soms niet toegelaten worden.
  • Boosheid; woede en boosheid kunnen zich richten op artsen, de omgeving, God, de slecht-nieuwsbrenger.
  • Het gevecht aangaan; mensen gaan zichzelf doelen stellen om te kunnen verwerken, bijvoorbeeld marathons lopen tegen een bepaalde ziekte, stoppen met roken, of bijvoorbeeld in geval van rouw om scheiding een rechtzaak aangaan.
  • Depressie; als de eerste fases niet blijken te helpen, kunnen depressieve gevoelens toeslaan. Men voelt zich machteloos omdat niets van de vorige fases hielp.
  • Aanvaarding; er wordt geprobeerd het verlies een plek te geven en zich te richten op dingen in het leven die er nog zijn.

In de rouwverwerking kan het helpen om hulp te zoeken bij deskundigen of lotgenoten.
 

Gerelateerd

Hechtingsstoornissen
Hechtingsstoornissen - kenmerken - signalering - tips
Arja Kerpel
Gedragsproblemen
Indicaties van gedragsproblemen en werkhoudingproblemen
Machiel Karels
Hechting en adoptie
Adoptiekinderen bij start op basisschool extra kwetsbaar
Marion van Olst
Getraumatiseerde kinderen
Connectie in plaats van correctie - kinderen met trauma
Willem de Jong
Invloed van kindermishandeling en jeugdervaringen
Jeugdervaringen beïnvloeden hele leven
redactie
Vluchtelingenkinderen
Ontwrichte kinderen in het onderwijs
Willem de Jong
De traumasensitieve school
De traumasensitieve school
Marleen Legemaat
De traumasensitieve school
De traumasensitieve school
Marleen Legemaat


Effect van lerarenstress op henzelf en op hun leerlingen
Gestresste leraren: wat is hun invloed op leerlingen?
Traumasensitief lesgeven aan vluchtelingkinderen
Heeft traumasensitief lesgeven effect op vluchtelingkinderen?
[extra-breed-algemeen-kolom2]Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.