Leerlingvolgsysteem (LVS)

Het leerlingvolgsysteem is een programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. In een LVS voert de leerkracht toetsresultaten in van methodetoetsen en methodeonafhankelijke toetsen.

Maar het gaat niet alleen om studieresultaten, ook informatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling komt erin te staan. In een LVS worden de handelingsplannen gemaakt en alle notities opgeschreven.

Een leerkracht in de bovenbouw kan dus precies zien wat er elk jaar bij de overdracht van de leerling besproken is. Ook kan hij terugkijken of de leerresultaten van zijn leerlingen een stijgende of dalende lijn laten zien. En absentie wordt erin bijgehouden.

Veelgebruikte leerlingvolgsystemen zijn Cito LOVS en ParnasSys.

Gerelateerd

Volgen van de ontwikkeling
Volgen van ontwikkeling: evalueren - normeren - LVS - rapportage
Arja Kerpel
Regeldruk en administratie
Regeldruk en administratie: 5 vragen
Machiel Karels
Citoscore hanteren
Citoscore hanteren
Sieneke Goorhuis
Citoscore misverstanden
Meten is niet àlles weten
Teije de Vos
Leerlingvolgsysteem
Leerlingvolgsysteem: dat wordt een stuk makkelijker!
Teije de Vos
Testen voor het LVS
Testen voor het leerlingvolgsysteem
Teije de Vos
DLE geschiedenis
Geschiedenis van het DLE
Teije de Vos
Toetsen en hulp(middelen)
Toetsen met of zonder hulp(middelen)?
Teije de Vos
Cito spelling toets
Cito spellingtoets ter discussie
Anna Bosman
Ontwikkelingsperspectief
Een alternatieve benadering voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief in het reguliere basisonderwijs
Gerard Melis
Route 8 en IEP eindtoets
Wat valt er te kiezen naast de Centrale Eindtoets Basisonderwijs?
Gerdineke van Silfhout
Schooladvies
Schooladvies zonder Cito toets - hoe gaat dat?
Marjolein Zwik
Ontspannen lesgeven tips
Werken in het onderwijs? Ja, graag!
Paul Filipiak
Kleuters toetsen
Peuters en kleuters zijn niet toetsbaar
Sieneke Goorhuis
Cito hernormering
Gezakt voor de Citotoets
Wijnand Gijzen
Toegevoegde waarde
De verleidingen van toegevoegde waarde
Dick van der Wateren