Intern Begeleider (IB-er)

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Hij/zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Hij/zij voert ook gesprekken met ouders en leerkracht over het kind. Vaak is het zo dat de leerkracht een hulpvraag heeft, dan gaat de IB’er dit onderzoeken en kijken wat een passende oplossing is.  De IB’er houdt zich ook bezig met handelingsplannen en het leerlingvolgsysteem. Soms is de IB’er tegelijk coach, dan helpt hij/zij leerkrachten met beter klassenmanagement en didactisch en pedagogisch handelen. In dat geval legt de IB’er klassenbezoeken af, filmt hij/zij in de klas en voert daar gesprekken over. Tegenwoordig stellen scholen steeds vaker een IB’er aan die relevante opleidingen of een master heeft gevolgd, zoals de Master SEN.

Gerelateerd

Passende ouderbetrokkenheid
Bang voor ouders
Peter de Vries
Intern begeleider
De positie van leerkrachten in passend onderwijs
Albert de Boer
Instrumenten passend onderwijs
Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs
Helèn de Jong

Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.