Groepsplan

Het groepsplan is een organisatiemodel om tegemoet te komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen in een groep. Kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften worden in het groepsplan geclusterd.

Een groepsplan wordt aan het begin van het schooljaar opgesteld en halverwege het schooljaar bijgesteld. Daarbij is het van belang dat de leerkracht reflecteert op zijn manier van lesgeven. Wat was het effect van de instructie en hoe gaan we daar mee door in de volgende periode. Ook wordt gekeken hoe kinderen qua resultaten gegroeid zijn in de afgelopen periode. Dat is dan het uitgangspunt voor het opstellen van het nieuwe groepsplan.

Het voordeel van werken met groepsplannen is dat de leerkracht uitgaat van de hele groep. Daardoor kan hij of zij beter reageren op signalen die de kinderen afgeven.

Door het opstellen van groepsplannen wordt gekeken naar wat een kind nodig heeft en niet naar wat er mis is. Het is positief dat de kwaliteiten van het kind voorop staan. Wat goed gaat kan verder uitgebouwd worden.

 

 

Gerelateerd

Leren Zichtbaar Maken
Leren Zichtbaar Maken
John Hattie
Bazalt 
Hoe blijf je een goede leraar?
Hoe blijf je een goede leraar?
Aad van der Drift en Hans Kok: Hoe zet jij jezelf in je kracht?
Eduseries 
Kindvolgmodel: terug naar de kern!
Kindvolgmodel: terug naar de kern!
Minder invullen, meer weten
De lerende school 
Doelen groepsplan
Omgaan met doelen in het groepsplan in de basisschool
Wijnand Gijzen
Groepsplan corveetaak?
Groepsplannen, niet meer dan een corveetaak!
Kees van Overveld
Groepsplan kleuters
Werken met een groepsplan in de onderbouw - HGW met kleuters
Sonja de Lange
Groepsplan
Opstellen van het groepsplan
Arjan Clijsen
Differentiatie voorbereiding
Differentiatie vraagt voorbereiding
Dolf Janson
OGW en school cultuur
Opbrengstgericht werken in een professionele cultuur
Herman Kolthof
Kwaliteit met NSCCT
Het organiseren van onderwijskwaliteit met de NSCCT
Herman Kolthof
Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken en het groepsplan
Wijnand Gijzen
Leerstofjaarklassensysteem
Jij maakt het verschil voor je leerlingen
Dolf Janson
OGW en samenwerking
Samenwerking bevordert opbrengstgericht werken
Annemieke van Nifterik
Toezicht onderwijskwaliteit
Toezicht houden op onderwijskwaliteit is niet zo ingewikkeld
Harm Klifman
Groepsplanloos
Planmatig en groepsplanloos - Groepsplannen zijn niet verplicht
Wendy Brasz en Myra den Haan
Groepsplan gedrag
Groepsplan gedrag - passend onderwijs in PO en VO
Arja Kerpel
Expliciete Directe Instructie
Expliciete Directe Instructie - Tips en technieken voor een goede les
Arja Kerpel
Groepsplangedoe
Groepsplangedoe - Het baren van papieren tijgers
Paul Filipiak

Vakspecialisatie
Wat zijn de ervaringen met vakspecialisatie en wat zijn de effecten?
Sturen kwaliteit po
Ongemak van Autonomie: Sturen van onderwijskwaliteit in het primair onderwijs
Feedback prestaties
Feedback bij automatisch gegenereerde prestatiegegevens van leerlingen
Evaluatie groep 3 po
Verbetering evaluatie rekenonderwijs in groep 3 basisschool
Passende professionalisering
Passend onderwijs vraagt om passende professionalisering
Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken: van beleidsspeerpunt tot de uitvoering in de groep
Pedagogisch didactisch handelen
Pedagogisch-didactisch handelen en Passend Onderwijs
Educational governance
Het ongemak van autonomie, onderwijsbeleid tussen vrijheid en verantwoording
Onderwijskwaliteit po 2009 2012
Onderwijskwaliteit in het basisonderwijs in de periode 2009-2012
Kwaliteitsbeleid
Educational governance: strategie, ontwikkeling en effecten
Schoolgrootte
Effecten van schoolgrootte op de schoolorganisatie, de kwaliteit van het onderwijsproces en de leerprestaties
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.