Gedragsstoornissen

Gedragsstoornissen is een verzamelnaam voor alle stoornissen bij kinderen, waarbij afwijkend gedrag aangeboren is. Dit is strikt genomen iets anders dan gedragsproblemen, want daarbij is de oorzaak in de omgeving te vinden. Gedragsstoornissen zijn grofweg in twee groepen in te delen: aandachttekort-stoornissen (bijv. ADHD) en stoornissen met normoverschrijdend afwijkend gedrag (bijv. ODD en CDD). Aandachttekort-stoornissen kunnen voorkomen zonder of met hyperactiviteit. In veel gevallen helpt medicatie of gedragstherapie. De hulpverlening moet erop gericht zijn deze jongeren goed te laten functioneren in de maatschappij. Het is belangrijk dat bij de hulpverlening ook de thuissituatie en de school betrokken worden.

Gerelateerd

ADHD
ADHD - uitleg - kenmerken - diagnose - behandeling
Arja Kerpel
Interventies gedragsproblemen
Interventie bij gedragsproblemen - De Eerste Stap
Monique Baard
Omgaan met gedragsproblemen
Omgaan met gedragsproblemen
Anton Horeweg
Gedragsproblemen
Indicaties van gedragsproblemen en werkhoudingproblemen
Machiel Karels
Concentratieproblemen
Concentratieproblemen - analyse en suggesties
Machiel Karels
Red de ADHD diagnose
Red de ADHD diagnose
Laura Batstra
Gedragsproblemen leerkrachtgedrag
Gedragsproblemen in de klas: preventie
Anton Horeweg
Gedragsproblemen in de klas
Gedragsproblemen in de klas
Arja Kerpel
Voorkom probleemgedrag
Voorkom probleemgedrag
Arja Kerpel
Groepsplan gedrag
Groepsplan gedrag - passend onderwijs in PO en VO
Arja Kerpel
Ik ben toch té gek!
Ik ben toch té gek! - Een positieve kijk op Passend Onderwijs
Arja Kerpel
ADHD is geen ziekte
ADHD is geen ziekte
Laura Batstra