Autisme

Autisme is een aandoening die een diepgaande invloed heeft op het ontwikkelingsverloop van een kind. Er zijn grote verschillen tussen kinderen met autisme. Dat heeft geresulteerd in verschillende benamingen, zoals autistische stoornis/klassiek autisme, PDD-NOS en de stoornis van Asperger. Deze termen worden steeds meer vervangen door het begrip autismespectrumstoornissen (ASS).

Autisme is een zogenaamde pervasieve ontwikkelingsstoornis. Autisme wordt beschouwd als een ontwikkelingsstoornis met een neurologische oorzaak. Dit betekent dat de hersenen van mensen met autisme anders functioneren. Hierdoor bestaan hun waarnemingen uit losse fragmenten met weinig samenhang. Autisme wordt vaak in verband gebracht met stoornissen in de affectieve beleving van prikkels uit de omgeving.

 
In de DSM-IV-TR gelden voor klassiek autisme de volgende criteria: 
  • kwalitatieve beperkingen in de sociale interactie.
  • kwalitatieve beperkingen in de communicatie.
  • beperkte, zich herhalende patronen van gedrag, interesse en activiteiten.
Er zijn nog maar weinig wetenschappelijk goed onderbouwde conclusies beschikbaar over de oorzaken van autisme.

Gerelateerd

Syndroom van Asperger
Het syndroom van Asperger: uitleg - kenmerken - tips
Arja Kerpel
HGW classificeren
Handelingsgericht classificeren in het onderwijs
Noëlle Pameijer
Autisme en communicatie
Autisme en communicatie
Inge Verstraete
Autisme bij meisjes
´A-girl´, meisjes met autisme in het voortgezet onderwijs
Inge Verstraete
Autisme handleiding
Autisme - Een persoonlijke handleiding
Inge Verstraete
ASS tips
Autisme Spectrum Stoornis - tips voor de leerkracht
Anton Horeweg
Omgaan met Asperger
Omgaan met Asperger in de klas
Arja Kerpel
Autisme op school
Autisme op school - een passend aanbod binnen passend onderwijs
Arja Kerpel
Gedragsproblemen in de klas
Gedragsproblemen in de klas
Arja Kerpel
Slim maar...
Slim maar.. Hoe je de executieve functies kunt versterken
Arja Kerpel
Teddy heeft autisme
Teddy heeft autisme en Pien rode krullen
Arja Kerpel
Getalbegrip werkgeheugen
Rol van het werkgeheugen en getalbegrip in het rekenonderwijs op de basisschool
Studeren adolescenten
Zelfcontrole en zelfregulering bij studeren tijdens de adolescentie