Autisme

Autisme is een aandoening die een diepgaande invloed heeft op het ontwikkelingsverloop van een kind. Er zijn grote verschillen tussen kinderen met autisme. Dat heeft geresulteerd in verschillende benamingen, zoals autistische stoornis/klassiek autisme, PDD-NOS en de stoornis van Asperger. Deze termen worden steeds meer vervangen door het begrip autismespectrumstoornissen (ASS).

Autisme is een zogenaamde pervasieve ontwikkelingsstoornis. Autisme wordt beschouwd als een ontwikkelingsstoornis met een neurologische oorzaak. Dit betekent dat de hersenen van mensen met autisme anders functioneren. Hierdoor bestaan hun waarnemingen uit losse fragmenten met weinig samenhang. Autisme wordt vaak in verband gebracht met stoornissen in de affectieve beleving van prikkels uit de omgeving.

In de DSM-IV-TR gelden voor klassiek autisme de volgende criteria: 
  • kwalitatieve beperkingen in de sociale interactie.
  • kwalitatieve beperkingen in de communicatie.
  • beperkte, zich herhalende patronen van gedrag, interesse en activiteiten.
Er zijn nog maar weinig wetenschappelijk goed onderbouwde conclusies beschikbaar over de oorzaken van autisme.

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.