Vroegsignalering

Vroegsignalering is het zo vroeg mogelijk signaleren van opgroei- en opvoedproblemen, zodat ingegrepen kan worden als het probleem nog in een vroeg stadium is. Dit kan om relatief kleine problemen gaan, maar ook om leer- en gedragsstoornissen.

Uit onderzoek blijkt dat een vroege diagnose en behandeling een positief effect hebben op het verloop van stoornissen, bijvoorbeeld van een autisme-spectrumstoornis.

Er komen steeds meer methoden om stoornissen vroegtijdig te signaleren. Het is nu mogelijk om bij kinderen onder de zes jaar te kijken of zij in een verhoogd risico hebben om een vorm van autisme te ontwikkelen. 

Gerelateerd

Voorkomen van rekenproblemen
Voorkomen van rekenproblemen - protocol dyscalculie
Korstiaan Karels
Ontwikkelingspsychologie
Ontwikkelingspsychologie - psychologische ontwikkeling kinderen
Arja Kerpel
Zorg voor het kind
Zorg voor het kind: passend onderwijs - onderwijsbehoeften
Arja Kerpel
Interventies gedragsproblemen
Interventie bij gedragsproblemen - De Eerste Stap
Monique Baard
HGW classificeren
Handelingsgericht classificeren in het onderwijs
Nolle Pameijer
Gedragsproblemen tips
Gedragsproblemen: rol pedagogische sensitiviteit leerkracht
Peter de Vries
Gedragsproblemen
Indicaties van gedragsproblemen en werkhoudingproblemen
Machiel Karels
Intelligentiekloof
IQ test uitslag: Intelligentiekloof
Lisanne van Nijnatten
Ontwikkeling kleuter
Je zal maar kleuter mogen zijn!
Dolf Janson
Misdiagnose van hoogbegaafden
Misdiagnose van hoogbegaafden
Arja Kerpel
WISC-III of RAKIT-2?
Gaat RAKIT-2 de WISC-III IQ-test vervangen?
Lisanne van Nijnatten