CD

CD staat voor Conduct Disorder. In het Nederlands: Gedragsstoornis.
 
Kenmerken van CD:
- Agressie tegen mens en dier.
- Eigendommen van anderen schenden.
- Onbetrouwbaar gedrag of diefstal.
- Ernstige overtreding van regels.
 
CD wordt vaak in een adem genoemd met ODD, maar het gedrag bij CD is vaak meer grensoverschrijdend dan bij ODD.
Deze stoornis is vaak erg zwaar voor de omgeving. Kinderen met CD hebben vrijwel altijd externe hulp nodig.

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.