ODD

ODD staat voor Oppositional Defiant Disorder en betekent oppositioneel opstandige gedragsstoornis. ODD is een psychische aandoening die in het DSM-IV is ingedeeld bij de ontwikkelingsstoornissen. 

Kinderen met deze aandoening zijn vaak ongehoorzaam, driftig, en houden zich vaak niet aan de regels. Kinderen met ODD hebben meerdere problemen in de sociale omgang met leeftijdgenoten, maar vooral met volwassenen.
 
De aandoening ODD is te vergelijken met de anti-sociale gedragsstoornis. Kenmerken daarvan zijn opstandigheid en eigenzinnigheid. De symptomen zijn bij ODD over het algemeen iets milder van aard.
 
Als kinderen ODD hebben, is er vaak sprake van comorbiditeit. Dat wil zeggen dat de aandoening samengaat met andere ziektebeelden. Stoornissen waar ODD vaak mee samengaat zijn ADHD, autisme of een reactieve hechtingsstoornis.
 
Door het samengaan met andere ziektebeelden, is de diagnose ODD niet eenvoudig te maken. Zo overlappen bijvoorbeeld de symptomen van een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis en ADHD. Bij ODD ligt de nadruk echter meer op agressiviteit en bij ADHD op impulsiviteit.

Gerelateerd

ADHD
ADHD - uitleg - kenmerken - diagnose - behandeling
Arja Kerpel
HGW classificeren
Handelingsgericht classificeren in het onderwijs
Nolle Pameijer
Red de ADHD diagnose
Red de ADHD diagnose
Laura Batstra
Autisme en communicatie
Autisme en communicatie
Inge Verstraete
Autisme handleiding
Autisme - Een persoonlijke handleiding
Inge Verstraete
ODD tips
ODD - tips voor de leerkracht
Anton Horeweg
Autisme op school
Autisme op school - een passend aanbod binnen passend onderwijs
Arja Kerpel
Gedragsproblemen in de klas
Gedragsproblemen in de klas
Arja Kerpel
ADHD is geen ziekte
ADHD is geen ziekte
Laura Batstra

Interventies adhd
Doen wat werkt: interventies in de klas voor kinderen met symptomen van ADHD
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Proefperiode Rekentuin

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.