Doubleren

Doubleren is een ander woord voor zittenblijven. Het betekent dat een leerling de lesstof van dat schooljaar nog een keer doorloopt.

Het besluit om een leerling te laten doubleren is geen beslissing van de leerkracht alleen, maar van het hele team. Als de leerkracht twijfelt of de leerling door kan stromen naar het volgende leerjaar, dan brengt hij de leerling ter bespreking in de teamvergadering. Na overleg besluit het team wat zij denken dat het beste is voor de leerling.

Een voordeel van doubleren is dat de leerling de lesstof nog eens rustig kan oefenen en niet steeds verder gaat achterlopen. De consequentie van doubleren is dat de leerling naar een nieuwe klas moet. Dat heeft gevolgen voor zijn sociale relaties. Doubleren op de basisschool wordt zo veel mogelijk vermeden, het heeft de voorkeur dat de leerling in zijn eigen klas onderwijs op maat krijgt.

De regels voor doubleren zijn opgenomen in de schoolgids en verschillen per school. In het voortgezet onderwijs wordt vaak de regel gehanteerd dat je maximaal twee keer op school mag blijven zitten.

Gerelateerd

Kindgericht onderwijs
Van jaarklassensysteem naar kindgericht onderwijs.
Machiel Karels
Doubleren of doorstromen
Hoe effectief is zittenblijven in het primair onderwijs?
Noëlle Pameijer
Leerstofjaarklassensysteem is failliet!
Het leerstofjaarklassensysteem is failliet!
Machiel Karels
Gevormd of vervormd?
Gevormd of vervormd? Een pleidooi voor ander onderwijs
Machiel Karels
Leren anders organiseren
Leren anders organiseren
Machiel Karels


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Animatie: Zittenblijven en versnellen
Animatie: Zittenblijven en versnellen
redactie
zittenblijven mbo -4
Zittenblijven op het MBO: is dat helpend?
Is een periodieke indeling van het schooljaar effectief?
Gespreid leren of blokleren, invloed op leerprestaties
Gespreid leren of blokleren: wat is beter?
Welk effecten heeft het combineren van klassen?
Welke effecten heeft het combineren van klassen?
Leeropbrengst unitonderwijs versus klassikaal onderwijs
Welk verschil in leeropbrengst is er tussen unit- en klassikaal onderwijs?
Belemmeringen bij doorstroom van havo naar vwo
Doorstromen van Havo naar Vwo: hoe gaat dat?
Invloed wisselende leerkrachten op jonge kind
Wisselende leerkrachten op één dag: heeft dat invloed op het welbevinden?
Effecten van centrale vaklestijd
Wat zijn de effecten van een aanpassing in het lesaanbod?
Strikt toepassen overgangsnormen in vo
Doubleren (VO): welk effect heeft het op de verdere schoolloopbaan?
Vaardigheden gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar in lespraktijk
Zijn vaardigheden van leraren voor gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar?
nieuwe leren po
Het nieuwe leren in het basisonderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Inschrijven nieuwsbrief

doubleren
leerstofjaarklassensysteem

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest