Doubleren

Doubleren is een ander woord voor zittenblijven. Het betekent dat een leerling de lesstof van dat schooljaar nog een keer doorloopt. Het besluit om een leerling te laten doubleren is geen beslissing van de leerkracht alleen, maar van het hele team. Als de leerkracht twijfelt of de leerling door kan stromen naar het volgende leerjaar, dan brengt hij de leerling in de teamvergadering in. Na overleg besluit het team wat zij denken dat het beste is voor de leerling. Een voordeel van doubleren is dat de leerling de lesstof nog eens rustig kan oefenen en niet steeds verder gaat achterlopen. De consequentie van doubleren is dat de leerling naar een nieuwe klas moet. Dat heeft gevolgen voor zijn sociale relaties. Doubleren wordt zo veel mogelijk vermeden, het heeft de voorkeur dat de leerling in zijn eigen klas onderwijs op maat krijgt.

Gerelateerd

Doubleren of doorstromen
Hoe effectief is zittenblijven in het primair onderwijs?
Noëlle Pameijer


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Animatie: Zittenblijven en versnellen
Animatie: Zittenblijven en versnellen
redactie
zittenblijven mbo -4
Zittenblijven op het MBO: is dat helpend?
Belemmeringen bij doorstroom van havo naar vwo
Doorstromen van Havo naar Vwo: hoe gaat dat?
Strikt toepassen overgangsnormen in vo
Doubleren (VO): welk effect heeft het op de verdere schoolloopbaan?
Kleuterverlenging
Wat is effectiever: verlengde kleuterbouw of snelle doorstroom naar groep 3?
Zittenblijven of versnellen
Het effect van zittenblijven of versnellen
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Inschrijven nieuwsbrief

doubleren

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest