Counseling

Counseling is een vorm van hulpverlening, die ook in het onderwijs in opkomst is. Het is laagdrempelig en kortdurend. Counseling is erop gericht om mensen te helpen bij hun problemen maar behandelt geen psychische problemen. De begeleider heet een counselor.

In het onderwijs kan de hulpvraag bij de leerling of de leerkracht vandaan komen, maar ook ouders die met opvoedingsproblemen kampen kunnen bij de counselor terecht. Het is belangrijk dat een counselor goed kan luisteren, empathisch is en de juiste vragen stelt. Door het stellen van vragen probeert hij/zij de hulpvrager te stimuleren om zelf een oplossing te bedenken.

Counseling is gericht op resultaat. Door middel van vragen onderzoek je samen met de counselor de problemen en zoek je naar  aanvaardbare veranderingen.

Laatst geactualiseerd op 15 december 2021

Gerelateerd

Cursus
Zelfverzekerd voor de klas
Zelfverzekerd voor de klas
Vol vertrouwen je leerlingen lesgeven en coachen
Medilex Onderwijs 
Onderwijsboeken
Studeren met succes studenten
Studeren met succes studenten
Studenten zijn zich vaak niet van bewust van hoe hun brein leert en welke aanpakken optimaal zijn.
Uitgeverij Ten Brink 
Tips voor mentoren in begeleiding problematiek
De morele plicht van elke mentor
Ivo Mijland
Faalangst begeleiden
We moeten af van het idee dat faalangst iets abnormaals is!
Ivo Mijland
Examenvrees
Eindexamenvrees: Een mislukking is nog geen ramp!
Ivo Mijland
Autonomie counseling
Jouw oplossing is niet heilig. Maar je bent wel de deskundige vragensteller!
Dirk van der Wulp
Counseling vervolggesprek
Leerling zoekt eigen oplossing: counseling vervolggesprek
Dirk van der Wulp
Pesten tips
Pesten: wat kun je doen in de klas?
Anton Horeweg
Steungroepaanpak
Steungroepaanpak van pesten. Toeschouwers en pesters in gesprek.
Dirk van der Wulp
Huiswerk maken
Motiveren: Ga je je huiswerk ook echt maken?
Dirk van der Wulp
Korte counseling
Oplossingsgerichte Counseling helpt je sneller verder
Dirk van der Wulp
Gedragsproblemen in de klas
Gedragsproblemen in de klas
Arja Kerpel
Gedragsoplossingen voor de moeilijke groep
Gedragsoplossingen voor de moeilijke groep
Marleen Legemaat


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Omix Webtalks met Jitske Kramer - Culturen en tribes in het onderwijs.
Omix Webtalks met Jitske Kramer - Culturen en tribes in het onderwijs.
redactie
Omix Webtalks met Remco Claassen - Ikologie in het onderwijs
Omix Webtalks met Remco Claassen - Ikologie in het onderwijs
redactie
Gezinsproblematiek en gedragsontwikkeling
Gezinsproblematiek: wat doet dit met een kind?
Hoogbegaafde kinderen homogene of heterogene klas
Wanneer voelen hoogbegaafde kinderen zich op hun plek?
Interventies ter bevordering van sociale vaardigheden en ef volwassenen
Wat is helpend ter bevordering van sociale vaardigheden en executieve functies van volwassenen?
Loopbaanbegeleider van invloed op welbevinden mbo-er
Heeft een vaste LOB-begeleider meerwaarde voor studenten?
Effect van inrichting van schoolgebouw
Wat is het effect van de inrichting van schoolgebouwen?
Inzet en inzicht door sociogrammen
Hoe zet je sociogrammen bruikbaar in?
Leren na schoolloopbaan stimuleren
Hoe kun je verder leren stimuleren?
Methoden interventies communicatie beroepspraktijk mbo
Hoe stimuleer je goede communicatievaardigheden in de mbo-beroepspraktijk?
Beoordelen door leraren op verschillende wijzen en self-efficacy
Welke wijze van beoordelen draagt bij aan self-efficacy?
Voelen leerlingen zich veiliger op vo in een kleine klas?
Voelen kleine klassen veiliger voor onderbouwleerlingen voortgezet onderwijs?
Motivatie verhogen TIME
Verbetering motivatie en studieloopbaan in het mbo met TIME - OnderwijsBewijs
Thuiszitten leerplichtige leerlingen
Thuiszitten: leerplichtige leerlingen zonder onderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]coaching
counseling
empathie
probleemjongeren
verzuim
welbevinden

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest