Jenaplan-onderwijs

Het Jenaplanonderwijs hoort bij het traditioneel-vernieuwingsonderwijs. Het is gebaseerd op het feit dat elk mens uniek is en het recht heeft om een eigen identiteit te ontwikkelen. Daar zijn relaties bij nodig: met mensen, de natuur en de cultuur.

Het onderwijs op een Jenaplanschool is heterogeen georganiseerd, dat wil zeggen dat de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de kinderen verschillend is. De leerlingen zitten in zogenaamde stamgroepen.  Dit stimuleert het leren van elkaar en de zorg voor elkaar. De leerstof komt uit de leefwereld van de kinderen en cultuurgoed vanuit de maatschappij.

De basisactiviteiten zijn:

  • gesprek;
  • spel;
  • werk en
  • viering.

Samenwerking is belangrijk. Kinderen krijgen geen rapport mee, ouders kunnen altijd informatie vragen bij de leerkracht. Er zijn veel contactmomenten met ouders omdat de samenwerking met ouders als erg belangrijk wordt gezien.

De grondlegger van dit concept is de Duitse pedagoog Peter Petersen (1884-1952). Elke Jenaplanschool is anders en legt eigen accenten, mede omdat de leefwereld van de kinderen centraal staat. Wel werkt elke erkende Jenaplanschool vanuit de richtlijnen van de Nederlandse Jenaplan Vereniging. Daarnaast moeten de scholen zich houden aan de kerndoelen van de basisscholen in Nederland.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 26 april 2022

Gerelateerd

Webinar
Burgerschap door sociale cohesie in de klas
Burgerschap door sociale cohesie in de klas
Webinar met Gert-Jan Veerman
Wij-leren.nl Academie 
Montessori onderwijs methode
Montessori methode - wat is Montessori onderwijs?
Machiel Karels
Groeperingsvorm als machtige structuur
Hoe vormt de groep? Groeperingsvorm is een keuze vanuit visie
Mathilde Tempelman-Lam
Groeperingsvorm als machtige structuur
Hoe vormt de groep? Groeperingsvorm is een keuze vanuit visie
Mathilde Tempelman-Lam
Vijf pijlers voor kwaliteitsbewustzijn op Agorascholen
Het goede doen. En dat samen. Over kwaliteitsbewustzijn in de Agorascholen
Naomi Mertens
Effect combinatieklas op leerprestaties en leerkracht
De combinatieklas: wat doet die met de leerprestaties en leerkracht?
redactie

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2]bijzonder onderwijs
dalton-onderwijs
freinet onderwijs
jenaplan-onderwijs
montessori-onderwijs
traditioneel vernieuwingsonderwijs
vrijeschoolonderwijs
vrijheid van onderwijs

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest