Ewald Vervaet

Ontwikkelingspsycholoog en docent

Website: Stichting Histos
LinkedIn profiel Ewald Vervaet

Ontwikkelingspsycholoog en docent

Ewald Vervaet onderzoekt de psychologische ontwikkeling bij jonge kinderen, vooral de ontwikkeling van het lezen, schrijven en rekenen in de onderbouw van het basisonderwijs.

Hij was docent aan verschillende instellingen, onder meer aan Academie Gradatim en enkele volksuniversiteiten (Amsterdam en Rotterdam), maar geeft vanaf 2015 eerst en vooral cursussen en lezingen op het gebied van de leesontwikkeling: leesrijpheid, ontdekkend leren lezen, rijpheid voor de diverse spellingsregels.

Ewald Vervaet is auteur van de volgende boeken:
- Groeienderwijs - psychologie van 0 tot 3 jaar
- Naar School; psychologie van 3 tot 8
- Het raadsel intelligentie
- Handleiding en werkboek bij 'Klank- en vormspel' (met Germa van Dijk) (http://stichtinghistos.nl/ontdekkend-leren-lezen/klank-en-vormspel)
- Handleiding en werkboek bij de leeslijn 'Zo ontdek ik het lezen!', deel 1 (http://stichtinghistos.nl/ontdekkend-leren-lezen/zo-ontdek-ik-het-lezen-deel-1)
- Handleiding en werkboek bij de leeslijn 'Zo ontdek ik het lezen!', deel 2 (http://stichtinghistos.nl/ontdekkend-leren-lezen/zo-ontdek-ik-het-lezen-deel-2)
- Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (http://stichtinghistos.nl/wp-content/uploads/2017/08/inkijkexemplaar)

Ewald beschouwt 'erfelijkheid' en 'omgeving' als noodzakelijke voorwaarden voor een goede psychologische ontwikkeling. Echter de gelegenheid die je kind krijgt om zichzelf, jou en de wereld van binnenuit te ontdekken, zijn doorslaggevend.

Ewald Vervaet heeft expertise over de ontwikkeling van het kind op gebied van sociale omgang, naar peuterspeelzaal of school gaan, leren lezen en meer op psychologisch gebied.

Websites: Stichting Histos en http://ontdekkendleren.nl/

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!


Artikelen van deze auteur

In school we trust
Internationaal netwerk rond nationale onderwijsvernieuwingen
Ewald Vervaet
Wat zijn metingen in het onderwijs waard?
Wat zijn metingen in het onderwijs waard?
Ewald Vervaet
Constructivisme en kennisverwerving deel 2
Constructivisme en onderwijs - deel 2
Ewald Vervaet
Psychologisch constructivisme zonder rijpheid
Constructivisme en onderwijs - deel 3.2
Ewald Vervaet
Psychologisch constructivisme met rijpheid
Constructivisme en onderwijs - deel 3.3
Ewald Vervaet
Wat is sociaal constructivisme -3.1
Constructivisme en onderwijs - deel 3.1
Ewald Vervaet
Constructivisme en onderwijs -deel 1
Constructivisme en onderwijs - deel 1
Ewald Vervaet
Directe instructie onderzoek
Directe instructie doorgelicht - 5: wat zegt het onderzoek?
Ewald Vervaet
directe instructie kleuteronderwijs
Directe instructie doorgelicht - 6: bezwaren tegen EDI-kleuteronderwijs
Ewald Vervaet
directe instructie conditioneringspsychologie
Directe instructie doorgelicht - 4: de kijk vanuit de psychologie
Ewald Vervaet
Zo ontdek ik het lezen - spellingsrijpheid
Spellingonderwijs: pas als het kind er rijp voor is
Ewald Vervaet
directe instructie onderzoek
Directe instructie doorgelicht - 3: is trainen van kleuters mogelijk?
Ewald Vervaet
leesonderwijs en directe instructie
Directe instructie doorgelicht - 2: leesonderwijs en directe instructie
Ewald Vervaet
nadelen directe instructie
Directe instructie doorgelicht - 1: een kritische blik
Ewald Vervaet
Leesonderwijs: begin pas als kind eraan toe is
Leesonderwijs: begin pas als het kind aan lezen toe is
Ewald Vervaet
Paradigma in het onderwijs: wat komt eerst?
Ontwikkeling en onderwijs: ronddraaiende kip-ei-kwestie of oplosbaar?
Ewald Vervaet
Vier maatregelen tegen lerarentekort
Vier maatregelen om meer onderwijzers voor de klas te krijgen
Ewald Vervaet
Afstemmen op ontwikkelingsfase kind
Doorbreek de testcultuur
Ewald Vervaet
Ontdekkend leren lezen en leesrijpheid
Ontdekkend leren lezen
Ewald Vervaet
Ontdekkend leren lezen - Hoofdkenmerken
Ontdekkend leren lezen - Acht hoofdkenmerken
Ewald Vervaet
Pijnpunten basisonderwijs
Twee pijnpunten in ons basisonderwijs
Ewald Vervaet
Leesrijpheid toetsen
Leesrijpheid moet je toetsen! Maar op welke manier?
Ewald Vervaet
Leesrijpheid deel 2
Analyse van de toets Taal voor Kleuters Deel 2
Ewald Vervaet
Leesrijpheid deel 3
Bepalen van leesrijpheid: vergelijking van twee toetsen - deel 3
Ewald Vervaet
Leesrijpheid deel 1
Leesrijpheidstoets versus Citotoets Deel 1
Ewald Vervaet
Jean Piaget
Jean Piaget (1896-1980) - biografie en werk
Ewald Vervaet
Piaget: objectpermanentie
Jean Piaget: Objectpermanentie en ontwikkeling van de intelligentie
Ewald Vervaet
Piaget: epistemologie
Jean Piaget: de genetische epistemologie na 1968
Ewald Vervaet
Piaget: empirisme
Jean Piaget: kritiek en onbegrip - empirisme
Ewald Vervaet
Piaget: leertheorie
Jean Piaget: leertheorie en psychoanalyse
Ewald Vervaet
De inspectie gaat mank
De inspectie hinkt op twee benen
Ewald Vervaet
Kleuters en vrij spel
De kleuter leert alleen spelend in vrij spel
Ewald Vervaet
Letters leren
Letters leren: vandaag in staat, een leven lang paraat
Ewald Vervaet
Kleuters en inspectie
Eisen inspectie strijdig met eigen visie op kleuters
Ewald Vervaet
Ontwikkelingsdyslexie
Ontwikkelingsdyslexie: Maken wij kinderen dyslectisch?
Ewald Vervaet
Digitale media en kinderhersenen
Digitale media en kinderhersenen
Ewald Vervaet
Fase jonge schoolkind
De fase van het jonge schoolkind - kunnen kleuters leren lezen?
Ewald Vervaet

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2] 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest