Acht vragen aan Wilfred Rubens over leren op afstand

Wilfred Rubens

adviseur ICT en leren bij te-learning

  

  Geplaatst op 6 mei 2020

Wilfred Rubens is deskundige op het gebied van wat hij noemt technology enhanced learning. Hij heeft de afgelopen jaren regelmatig gepubliceerd over leren op afstand.

1.     Wat vind je, afgezien van de techniek, het grootste verschil van afstandsleren met traditionele onderwijsleersituaties?

Er zijn meerdere verschillen. Een hele belangrijke is de psychologische en communicatieve afstand die mensen ervaren. Daardoor kunnen lerenden zich eenzaam voelen.

Ook vergt volledig online leren veel zelfdiscipline en zelfregulering.

Je moet daar in je ontwerp en didactiek rekening mee houden. Je kunt dat namelijk wel bevorderen, onder meer door een heel duidelijke structuur aan te brengen in je online cursus en door lerenden voor te bereiden op online leren

2.     Wat moet je als leraar docent vooral niet doen als je met afstandsleren aan de gang gaat?

Eigenlijk moet je niet 1-op-1 doen wat je normaal tijdens bijeenkomsten doet. Je kunt bijvoorbeeld niet verwachten dat lerenden een groot deel van de dag live online zijn, zoals ze in een klas of collegezaal zitten.

Online leren doe je niet een hele dag. Overvraag lerenden dus niet.

Je moet alternatieve manieren bedenken waarop je lerenden kunt volgen. Je moet je ook realiseren dat veel lerenden het normaal vinden dat je hen in de klas observeert, maar niet dat je hen online monitort. Je moet je ook realiseren dat je extra helder bent in je instructies. Zeker bij asynchroon online leren merk je vaak veel te laat dat lerenden een instructie niet hebben begrepen. Ook moet je meer intensief interacties inzetten, onder meer om te voorkomen dat lerenden afhaken. Je moet vooral dingen anders doen, dan niet doen.

3.     Zou je afstandsonderwijs ook inzetten als er geen coronacrisis was? Zo ja, wanneer dan?

Dat is sterk afhankelijk van de onderwijssector. Ik zou in het basis- en ook in het voortgezet onderwijs normaliter nooit kiezen voor volledig online leren. Eerder voor vormen van blended learning.

Bij kinderen zou ik terughoudend zijn in het intensief gebruik maken van ICT voor leren.

Wel bijvoorbeeld om te oefenen en om te creëren. Zelfs als je gebruikt maakt van monitoring tools en van live online sessies, heb je bij online leren minder zicht op de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen. Verder zijn de ontwikkelkosten hoog, terwijl daar binnen het basis- en voortgezet onderwijs niet echt besparingen tegenover staan. Overigens bepleiten aanhangers van volledig online leren, voor online leren in het basisonderwijs vanwege de mogelijkheid die je dan hebt om te personaliseren naar inhoud en niveau. Ik kijk daar meer genuanceerd tegen aan. Gepersonaliseerd leren kan ook beperkingen hebben (o.a. afhankelijk van je doelgroep).

Ik zou vooral online leren op afstand inzetten als lerenden en docenten niet of moeilijk in staat zijn om elkaar face-to-face te ontmoeten. Bijvoorbeeld als leerlingen langdurig ziek zijn of woonachtig zijn op een Waddeneiland. Of bijvoorbeeld als een combinatie van werk, studie en privé het belemmeren om wekelijks veel tijd te besteden aan reizen. Om die reden past de Open Universiteit online leren toe (combinatie van asynchroon online leren en live online leren, ook soms gecombineerd met een enkele bijeenkomst).

Blended learning wordt het nieuwe ‘normale’ 

4.     Vind je dat het kunnen werken met afstandsonderwijs ook deel moet uitmaken van competenties van leraren en dat er daarom ook aandacht aan dient te worden besteed op de lerarenopleiding?

Dit geldt in elk geval voor het kunnen toepassen van blended learning. Je bent dan beter voorbereid om volledig online te gaan, als dat noodzakelijk is. Ik mag hopen dat we een crisis zoals de coronacrisis niet vaak mee zullen maken. En je moet curricula niet baseren op incidenten, hoe ernstig een incident ook is (zoals nu).

Ik verwacht en hoop wel dat blended learning het nieuwe ‘normale’ wordt.

Daar zal binnen lerarenopleidingen aandacht voor moeten zijn.

5.     Wat ervaar je als het grootste knelpunt bij de inzet van afstandsonderwijs?

Het vermogen om leertechnologie op een didactisch effectieve manier in te zetten binnen je ontwerp. Ik snap dat je daar nu nauwelijks aan toe komt. Het vraagt om expertise, zoals het door een didactische bril kunnen kijken naar eigenschappen en functionaliteiten van leertechnologieën. Je moet dus weten wat werkt op het gebied van didactiek en je moet nieuwe gereedschappen kennen en leren gebruiken op een manier die in lijn is met een effectieve feedback. Dat kost tijd en energie, zeker als je er weinig ervaring mee hebt. Nu zie je in extreme mate dat docenten in zeer korte tijd vertrouwd moeten worden met leertechnologieën die voor hen nieuw zijn. Tegelijkertijd nadenken over en toepassen van een andere didactiek is wel erg veel gevraagd.

6.     Past het concept van de klas nog wel bij afstandsonderwijs? Of is het juist extra belangrijk?

Het is heel belangrijk dat je elkaar online ook opzoekt en ervaringen uitwisselt. Interactie en samenwerking zijn juist heel belangrijk om te voorkomen dat lerenden in een isolement raken. Verder zijn interactie en samenwerking ook zeer belangrijk voor socialisatie.

We moeten technologie mijns inziens juist vooral gebruiken voor het mogelijk maken van communicatie.

Tegelijkertijd lijkt online communiceren (bijvoorbeeld live online) ook meer inspannend dan face-to-face communiceren. Online samenwerkend leren kan verder een heel effectieve manier van leren zijn (afhankelijk van een aantal factoren). Het is trouwens geen heel gemakkelijke manier van leren. 

7.     Hoe kun je toetsing en assessment regelen binnen afstandsonderwijs?

Daar zijn verschillende vormen voor (zoals opdrachten, mondeling via applicaties als Skype). Binnen het hoger onderwijs kijkt men nu ook naar online proctoring. Je maakt een online toets en er wordt online gesurveilleerd. Daar heb je ook weer verschillende smaken in. Tot nu toe wordt hier mee geëxperimenteerd. Er gaan geluiden op om dit nu op te schalen. Ik vraag me af of dit een realistisch scenario is. 

8.     Wat kan de rol van klasse-assistenten zijn bij afstandsonderwijs?

Ik kan me voorstellen dat klasse-assistenten een rol spelen in het op afstand contact houden met leerlingen en in het modereren van live sessies, als je die houdt. Wellicht kunnen klasse-assistenten ook opdrachten binnen een digitale leeromgeving klaarzetten of structuur helpen aanbrengen binnen het online onderwijs. Het ontwikkelen van online content ligt meer op het bordje van een docent. Maar wellicht kan een klasse-assistent de docent helpen bij het zoeken van reeds ontwikkelde en opnieuw te gebruiken materialen.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

Gratis webinar
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
Bekende experts delen hun kennis
Wij-leren.online Academie 
Professionalisering
Cursussen, congressen en opleidingen
Cursussen, congressen en opleidingen
Gemiddeld beoordelen deelnemers ons met een 8,4
Medilex Onderwijs 
Webinar
Intrinsieke motivatie en spel: de echte motor onder leren?
Intrinsieke motivatie en spel: de echte motor onder leren?
Gratis webinar met Rob Martens
Wij-leren.nl Academie 
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!Reflectie op afstandsonderwijs
Reflectie op afstandsonderwijs: 12 vragen voor het schoolteam.
Machiel Karels
Invloed van digitaal lesmateriaal
Heeft digitaal lesmateriaal invloed op sociale competenties?
redactie
Gepersonaliseerd onderwijs
Wat is gepersonaliseerd onderwijs?
Tijl Rood
Leren in 2020 - 1
Leren in 2020
Jos Cöp
Effectiever onderwijs
Hoe gerichte inzet van ICT leidt tot effectiever onderwijs
Jos Cöp
Digitale leermiddelen in het onderwijs
Digitaal of analoog, het maakt wat uit!
Wendy Brasz en Myra den Haan
Blended learning
Grenzen verleggen met blended learning
Sylvia Peters
Tabletprogramma's ondermijnen eigenaarschap
De leerling eigenaar van het leerproces? Niet met digitale oefenprogramma's!
Dolf Janson
Doe-het-zelf studiedag reflectie op afstandsonderwijs
Doe-het-zelf studiedag reflectie op afstandsonderwijs
Machiel Karels
Kiezen tussen asynchroon online leren en synchroon online leren
Maak de juiste keuze! Kiezen tussen Asynchroon Online Leren, Synchroon Online Leren en fysiek onderwijs (presentatie)
Wilfred Rubens
Studenten aanwezigheid leerervaringen
Willen studenten niet meer naar school of universiteit komen?
Wilfred Rubens
Digitale dementie
Digitale dementie - Manfred Spitzer
Machiel Karels
Ontketen het brein van je kind
Ontketen het brein van je kind
Marleen Legemaat
Ontketen het brein van je kind
Ontketen het brein van je kind
Marleen Legemaat
Digitale media en kinderhersenen
Digitale media en kinderhersenen
Ewald Vervaet
Wat van waarde is in onderwijs op afstand
Over wat van waarde is in onderwijs op afstand
Rijk van Ommeren

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Zelfregulatie in een video van één minuut uitgelegd
Zelfregulatie in een video van één minuut uitgelegd
redactie
ICT kennis leerlingen praktijkonderwijs
ICT kennis leerlingen praktijkonderwijs
redactie
Is het tijd voor een digitale revolutie in het beroepsonderwijs?
Is het tijd voor een digitale revolutie in het beroepsonderwijs?
redactie
[extra-breed-algemeen-kolom2]afstandsonderwijs
blended learning
digitale leeromgeving
e-learning
homeschooling / thuisonderwijs
ICT in het onderwijs
zelfregulatie

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest