Schakelklas

Een schakelklas is een klas waarin leerlingen van de basisschool extra les krijgen in taal, lezen en uitbreiding van hun woordenschat. Het taalprogramma is intensief en er is veel begeleiding. Kinderen kunnen in een schakelklas geplaatst worden als de beheersing van het Nederlands onvoldoende is. Het is de bedoeling dat leerlingen een jaar lang les krijgen in de schakelklas.

Er zijn verschillende soorten schakelklassen:

  • Verlengde schooldag; Kinderen krijgen extra onderwijs naast het gewone onderwijs. Het gaat om enkele uren per week. (2 à 3)
  • Deeltijd schakelklas; Kinderen krijgen minimaal 8 uur les per week in de schakelklas, daarnaast les in het gewone onderwijs.
  • Voltijd schakelklas; bijna al het onderwijs vindt plaats in de schakelklas.

Voor het plaatsen van een kind in de schakelklas is toestemming van de ouders nodig.

Voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar zijn er Internationale Schakelklassen (ISK). Meestal zijn dat afdelingen op reguliere scholen voor voortgezet onderwijs.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 10 december 2021

Gerelateerd

Webinar
Taalontwikkeling en taalbeleid
Taalontwikkeling en taalbeleid
Gratis webinar met Karen Heij
Wij-leren.nl Academie 
Lesprogramma
Probeer gratis de Leerlijn Lezen en Schrijven
Probeer gratis de Leerlijn Lezen en Schrijven
Complete leesmethodiek voor begrijpend- en voortgezet technisch lezen
De Schoolschrijver 
Gratis webinar
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
Bekende experts delen hun kennis
Wij-leren.online Academie 
Cursus
Expert kleuterontwikkeling
Expert kleuterontwikkeling
Sensomotorische, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van kleuters
Medilex Onderwijs 
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!NT2-onderwijs versterken
NT2-onderwijs versterken via formeel en informeel leren
Sylvia Peters
Taalgericht onderwijs
Taal in alle vakken - De sleutel naar taalgericht onderwijs
Gerdineke van Silfhout
Woordenschat uitbreiden
Woordenschat uitbreiden bij begrijpend lezen en bij de zaakvakken
Paul Filipiak
Tweetaligheid
Tweetaligheid is geen probleem
Sieneke Goorhuis
Taalachterstand
Taalachterstand
Sieneke Goorhuis
Rijk taalaanbod
Rijk taalaanbod door spel
Sieneke Goorhuis
Woordenschat verbinden met taalbeschouwing
Woorden en betekenissen
Dolf Janson
Zeven tips anti discriminatie
Hoe pak je discriminatie effectief aan?
redactie
Kansenongelijkheid in het onderwijs
Aan de slag met kansenongelijkheid in het onderwijs
Jaap Versfelt
Taalontwikkelingsstoornissen in de klas
Taalontwikkelingsstoornissen in de klas
Marleen Legemaat
Pedagogisch klimaat nieuwkomers
Een warm pedagogisch klimaat voor nieuwkomers
Hélène van Oudheusden
Het meertalige kind
Het meertalige kind
Paul Filipiak

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2]laaggeletterdheid
NT2
schakelklas
taalontwikkeling

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest