Naar een gezamenlijke inspanning: Ontwikkeling van scholen voor voortgezet onderwijs als professionele leergemeenschappen

Geplaatst op 1 juni 2016

Vijftien scholen voor voortgezet onderwijs gaan aan de slag met de ontwikkeling van hun school als professionele leergemeenschap (PLG). Deze scholen kiezen hierin hun eigen werkwijze en interventies. Het doel van onderhavig onderzoek is om inzicht te krijgen in welke interventies in de scholen bijdragen aan de school als een goed functionerende professionele leergemeenschap van docenten. Deze interventies en de ontwikkeling van de school als professionele leergemeenschap worden onderzocht aan de hand van documentatie, scans, gesprekken, en procesverslagen. Gedurende drie schooljaren worden deze kwantitatieve en kwalitatieve gegevens verzameld en met de scholen besproken en geïnterpreteerd. De verwachting is dat de verscheidenheid aan interventies die scholen ondernemen om hun school als professionele leergemeenschap verder te ontwikkelen inzicht geeft in welke combinaties van randvoorwaarden, interventies en processen uiteindelijk leiden tot goed functionerende professionele leergemeenschappen.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  405-14-700
Titel onderzoeksproject:  Naar een gezamenlijke inspanning: Ontwikkeling van scholen voor voortgezet onderwijs als professionele leergemeenschappen
Looptijd:01-05-2014 tot 31-12-2017

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. W.F. Admiraal Universiteit Leiden w.f.admiraal@iclon.leidenuniv.nl
Drs. H.W. Sligte Universiteit van Amsterdam H.W.Sligte@uva.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Drs. W. Schenke Universiteit van Amsterdam  

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]

Gerelateerd

adviestraject
Focus op Professie van de leraar
Focus op Professie van de leraar
Marzano
Bazalt | HCO | RPCZ 
cursus
Werken aan je persoonlijke ontwikkeling
Werken aan je persoonlijke ontwikkeling
Aan de slag met je talenten!
Medilex Onderwijs 
OGW en samenwerking
Samenwerking bevordert opbrengstgericht werken
Annemieke Top


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Intrinsieke motivatie en praktijkleren
Neemt motivatie toe door praktijkervaring op het vmbo?
De leeropbrengsten van internationalisering
Internationaal studeren of stage: wat levert het de mbo student op?
Leerrendement bij lintstage of blokstage op mbo
Heeft de stagevorm effect op het leerrendement?
Professionele leergemeenschappen
Professionele leergemeenschappen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs: Effecten van wederzijdse afhankelijkheid o...
Professionele leergemeenschappen
Naar een gezamenlijke inspanning: Ontwikkeling van scholen voor voortgezet onderwijs als professionele leergemeenschappen
Geloof eigen kunnen leraren
Omgaan met diversiteit en geloof in eigen kunnen van leraren
Academische pabo
Vergelijking academisch en regulier opgeleide leraren basisonderwijs
Professionele ruimte
Zeggenschap en professionele ontwikkeling van docenten in het voortgezet onderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Professionele leergemeenschappenInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.