Wat zijn de effecten op de leerprestaties van leerlingen als er twee leraren in een duobaan voor de klas staan?

Geplaatst op 10 september 2019

Samenvatting

Over de effectiviteit van verschillende typen co-teaching op de leerresultaten, betrokkenheid en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen is wel een en ander bekend. Maar juist over effecten van de variant duobaan ontbreken onderzoeksgegevens. De andere vormen van co-teaching verschillen wezenlijk op het punt van de verhouding tussen aantallen leraren en leerlingen. Daarom vallen de onderzoeksuitkomsten van die vormen niet te vertalen naar de variant duobaan.

Bij co-teaching (collaborative teaching) zijn twee of meer leraren samen verantwoordelijk voor een groep. Daarbij kunnen ze taken als lesgeven, ondersteuning bieden, plannen en organiseren op verschillende manieren verdelen. Er zijn grofweg zeven varianten van co-teaching, meestal combinaties van twee leraren. Bij zes varianten zijn beide leraren op hetzelfde moment in de klas aanwezig met een bepaalde taakverdeling. De een geeft bijvoorbeeld les terwijl de ander observeert, of de een geeft les en de ander helpt leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Of beide leraren bemensen elk een ‘hoek van de klas’ die leerlingen afwisselend bezoeken.

Samen verantwoordelijk voor de groep

Bij één variant, sequential teaching genoemd, geven twee leraren aan dezelfde groep les, maar elk op een ander moment (een duobaan dus). Samen dragen ze verantwoordelijkheid voor de groep. Kenmerkend aan sequential teaching is dat het aantal leerlingen per leraar gelijk is aan de fulltime leraar die de hele week voor die groep staat. Twee halve leraren ten opzichte van een groep is vergelijkbaar met één hele op die groep. Bij de andere vormen van co-teaching ligt het aantal leerlingen per leraar lager. Dat betekent dat de aandacht per leerling in die modellen hoger ligt ten opzichte van sequential teaching en ook ten opzichte van solo-teaching.

Meer weten?

Lees het volledige rapport opgesteld als antwoord op deze vraag, inclusief geraadpleegde bronnen.

Andere relevante Kennisrotonde-antwoorden:

Uitgebreide bantwoording

Opgesteld door: Svenja Büttner (antwoordspecialist) & Sjerp van der Ploeg (Kennismakelaar Kennisrotonde).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Vraagsteller: onderwijsstichting - opleidingscoördinator

Vraag

Zijn er verschillen tussen leerprestaties van leerlingen in het primair onderwijs bij leerkrachten met een eigen groepsverantwoordelijkheid (in een voltijdbaan) en leerlingen bij leerkrachten met gedeelde groepsverantwoordelijkheid (via een duobaan)?

Antwoord

Een duobaan waarin twee leerkrachten elk een deel van de week verantwoordelijk zijn voor een groep is een specifieke vorm van collaborative teaching (co-teaching). Bij co- teaching zijn twee of meer leraren samen verantwoordelijk voor een groep, waarbij de taken op het gebied van lesgeven, ondersteuning, planning, organisatie, e.d. op verschillende manieren kunnen worden verdeeld. Er zijn verschillende vormen van co- teaching, en ook verschillende typologieën daarvan. Meirsschaut e.a. (2017) bijvoorbeeld, die recent de literatuur rondom dit onderwerp in kaart hebben gebracht, onderscheiden 7 varianten van co-teaching (meestal combinaties van twee leraren).

Daarvan kenmerken zich 6 erdoor dat de beide leraren op hetzelfde moment in de klas/groep aanwezig zijn en daar een bepaalde taakverdeling hebben, bijvoorbeeld de ene geeft les terwijl de andere observeert, of de ene geeft les en de andere helpt in de klas leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, of beide bemensen elk een ‘hoek’ die leerlingen afwisselend bezoek.

De zevende variant, die aangeduid wordt met ‘sequential teaching’, heeft betrekking op de vraag die hier centraal staat: twee leraren die aan dezelfde klas/groep lesgeven, maar elk op een ander moment, en samen verantwoordelijk zijn. Kenmerkend aan sequential teaching is dat het aantal leerlingen per leraar vergelijkbaar is met een leraar die zelfstandig een groep draait: twee halve leraren ten opzichte van een groep is vergelijkbaar met één hele op die groep. Bij de andere vormen van co-teaching ligt het aantal leerlingen per leraar lager. Dat betekent dat de aandacht per leerling in die modellen dus hoger ligt ten opzichte van sequential en ook ten opzichte van solo- teaching.

Op basis van beschikbaar onderzoek is wel het een en ander bekend over de effectiviteit van verschillende typen co-teaching op de leerresultaten, betrokkenheid en sociaal- emotionele ontwikkeling van leerlingen. Maar juist over effecten van sequential teaching (duo-baan) levert beschikbaar onderzoek geen nadere inzichten. Omdat de andere vormen van co-teaching wezenlijk verschillen van sequential teaching op het punt van de verhouding tussen aantallen leraren en leerlingen, kunnen we de beschikbare onderzoeksuitkomsten van de andere vormen van co-teaching ook niet vertalen naar (of van toepassing verklaren op) sequential teaching.

Geraadpleegde bronnen

  • Baeten, M. & Simons, M. (2014). Student teachers’ team teaching: Models, effects, and conditions for implementation. Teaching and Teacher Education, 41, 92-110. Meirsschaut, M., Ruys, I., Delrue, K. & Devos, G. (2017). Team teaching: Wat, waarom, hoe en met welke resultaten? Een verkenning van de literatuur. Gent: Sono Steunpunt Onderwijs Onderzoek. http://steunpuntsono.be/wp-content/uploads/2017/10/SONO 2017.OL2 .2 2 vrijgegeven.pdf

 

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

E-learning module
Zo doe je een ontwikkelingsgerichte audit
Zo doe je een ontwikkelingsgerichte audit
Gratis korte module met downloads
Wij-leren.nl Academie 
Lespakket
Veilig van A naar B met Streetwise Digitaal
Veilig van A naar B met Streetwise Digitaal
Probeer de nieuwe digitale leerlijn van de ANWB schooljaar 2023-2024 gratis uit. Meld je nu aan!
ANWB 
Scholing
Leerlingen en de klas
Leerlingen en de klas
Zo sta jij als leraar/docent sterk(er) voor de klas
oo.nl 
Veilig van A naar B met Streetwise DigitaalKlassenmanagement
Klassenmanagement - welke leerkrachtvaardigheden zijn belangrijk?
Arja Kerpel
Toezicht onderwijskwaliteit
Toezicht houden op onderwijskwaliteit is niet zo ingewikkeld
Harm Klifman
Kleine scholen
Hoe een kleine school kan overleven
Martie de Pater
Duo-collega
Duo-partner? Teach your talent!
Angela Kouwenhoven-de Waardt


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Onderwijskwaliteit in een video van één minuut uitgelegd
Onderwijskwaliteit in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Pedagogisch klimaat in een video van één minuut uitgelegd
Pedagogisch klimaat in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Belonen gewenst gedrag blijvend effect op gedragsontwikkeling
Heeft belonen van gewenst gedrag een blijvend effect?
Klassenverkleining in het vo
Wat zijn effecten van klassenverkleining in het voortgezet onderwijs?
Effect van inrichting van schoolgebouw
Wat is het effect van de inrichting van schoolgebouwen?
Werken met minder leerkrachten en kwaliteit behouden
Hoe kun je werken met minder leerkrachten en toch kwaliteit behouden?
Effectieve aanpak zwakke basisscholen
Hoe help je zwakke basisscholen verder?
Inzet en inzicht door sociogrammen
Hoe zet je sociogrammen bruikbaar in?
Effectieve prikkels voor een duurzame kwaliteitsverbetering
Hoe stimuleer je scholen tot duurzame kwaliteitsverbetering?
Criteria voor keuze van een middelbare school
Hoe kies je een middelbare school?
Fysieke of digitale bijeenkomst effect op leerkracht
Leren leraren het meest van een fysieke of digitale bijeenkomst?
Voelen leerlingen zich veiliger op vo in een kleine klas?
Voelen kleine klassen veiliger voor onderbouwleerlingen voortgezet onderwijs?
Emotionele processen leraren
Lesgeven en emotionele processen bij leraren: transactionele verbanden met welzijn van leraren en functioneren van leerlingen
Sturen kwaliteit po
Ongemak van Autonomie: Sturen van onderwijskwaliteit in het primair onderwijs
Sociaal klimaat po
Invloed sociaal klimaat op ontwikkeling van sociale competenties in het basisonderwijs
Pedagogisch didactisch handelen
Pedagogisch-didactisch handelen en Passend Onderwijs
Educational governance
Het ongemak van autonomie, onderwijsbeleid tussen vrijheid en verantwoording
[extra-breed-algemeen-kolom2]basismodel taakbeleid
co-teaching
groepsgrootte
onderwijskwaliteit
overlegmodel taakbeleid
pedagogisch klimaat

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest