Gesprekkencyclus

Bij het integraal personeelsbeleid wordt de gesprekkencyclus gebruikt om de kwaliteiten van personeelsleden optimaal af te stemmen op de doelen van de school. De duur van de cyclus is meerdere jaren. De jaarlijkse functioneringsgesprekken zijn onderdeel van de cyclus, evenals het beoordelingsgesprek. De cyclus loopt samen op met het persoonlijk ontwikkelingsplan(POP) van de medewerker. In het eerste gesprek wordt het nieuwe POP uitvoerig besproken, het komt daarna in elk gesprek weer aan de orde.

Gerelateerd

Professioneel leren
Heeft nascholing zin? Tien principes voor succesvolle professionalisering
Korstiaan Karels