Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Het persoonlijk ontwikkelingsplan is een document waarin de werknemer met de werkgever afspreekt hoe de werknemer zich verder wil ontwikkelen. Het is dus een soort ontwikkelingscontract. Er staan doelen in voor de korte en voor de lange termijn. De werknemer werkt aan de doelen die in het persoonlijk ontwikkelingsplan zijn gesteld en evalueert steeds hoe het gaat. Daarna stelt hij de doelen bij. De doelen moeten SMARTI geformuleerd zijn, zodat goed gecheckt kan worden of de doelen bereikt zijn. Het werken aan de doelen kan het volgen van een cursus, het krijgen van extra begeleiding of het meekijken met een ervaren collega. In de CAO staat dat het persoonlijk ontwikkelingsplan elke vier jaar opgesteld dan wel geactualiseerd moet worden.

Gerelateerd

Leerkracht centrale factor
Leerkracht, grijp uw vak!
Albert de Boer
Professioneel leren
Heeft nascholing zin? Tien principes voor succesvolle professionalisering
Korstiaan Karels
Persoonlijke effectiviteit
De zeven eigenschappen van effectief leiderschap - Stephen Covey
Arja Kerpel
Kwaliteit opleiding
Meesterlijk opleiden - De ene opleiding is de andere niet
Eleonoor van Gerven
Passende professionalisering
Passend onderwijs vraagt om passende professionalisering
Selectie aan poort lerarenopleidingen
Selectie aan de poort bij lerarenopleidingen
Kennis leraren pop
Interpersoonlijk perspectief op de ontwikkeling van professionele kennis van leraren
Leraren leren als gelijken
Leraren leren als gelijken: processen, factoren en uitkomsten
LeerKRACHT initiatief
Impactmeting van het leerKRACHT-initiatief
Gedrag leraren pop
Interpersoonlijk perspectief op de ontwikkeling van professioneel gedrag van leraren
Expertise leraren pop
Interpersoonlijk perspectief op de ontwikkeling van expertise van leraren
Identiteit leraren pop
Interpersoonlijk perspectief op de ontwikkeling van professionele identiteit van leraren
Leraren middelbaar beroepsonderwijs
Professionele ontwikkeling van leraren in het middelbaar beroepsonderwijs
Professionele ontwikkeling docenten
Professionele ontwikkeling van docenten in het MBO door de lens van de psychologie