Bekwaamheidsdossier

Een school moet kunnen aantonen dat de leerkrachten die les geven, ook daartoe bekwaam zijn en dat ze de mogelijkheid krijgen om hun bekwaamheid te onderhouden. Daarom is er in de school van elke leerkracht een bekwaamheidsdossier. Daarin staan de afspraken die de directeur en de leerkracht hebben gemaakt over de persoonlijke ontwikkeling van de leerkracht. Hierbij kunnen de bekwaamheidseisen als leidraad worden gebruikt. Het doel van een bekwaamheidsdossier is het op peil houden van de professionaliteit van leerkrachten.

Gerelateerd

Professioneel leren
Heeft nascholing zin? Tien principes voor succesvolle professionalisering
Korstiaan Karels
Passende professionalisering
Passend onderwijs vraagt om passende professionalisering
Selectie aan poort lerarenopleidingen
Selectie aan de poort bij lerarenopleidingen
Kennis leraren pop
Interpersoonlijk perspectief op de ontwikkeling van professionele kennis van leraren
Leraren leren als gelijken
Leraren leren als gelijken: processen, factoren en uitkomsten
LeerKRACHT initiatief
Impactmeting van het leerKRACHT-initiatief
Gedrag leraren pop
Interpersoonlijk perspectief op de ontwikkeling van professioneel gedrag van leraren
Expertise leraren pop
Interpersoonlijk perspectief op de ontwikkeling van expertise van leraren
Identiteit leraren pop
Interpersoonlijk perspectief op de ontwikkeling van professionele identiteit van leraren
Leraren middelbaar beroepsonderwijs
Professionele ontwikkeling van leraren in het middelbaar beroepsonderwijs
Professionele ontwikkeling docenten
Professionele ontwikkeling van docenten in het MBO door de lens van de psychologie