Observatiemethoden

Observatiemethoden zijn methoden om doelgericht en systematisch het gedrag van kinderen te observeren. Er zijn verschillende observatiemethoden, onder andere:

- De longitudinale observatie. Hierbij observeert de leerkracht een kind gedurende een lange periode.
- De cross-sectional observatie. Hierbij observeert de leerkracht meerdere kinderen op hetzelfde onderdeel.

Bij observatiemethoden kan de observator gebruik maken van een observatieformulier. Een observatie kan op verschillende manieren uitgevoerd worden, bijvoorbeeld door een experiment, een spel of een opdracht.

Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) hecht grote waarde aan reflecteren en observeren. Door middel van observatie zoekt de leerkracht wat de leerlingen zelf willen en al (bijna) kunnen. Daar stemt de leerkracht het onderwijsaanbod op af. Vervolgens reflecteert hij/zij of het goed zo goed is. Op basis van de reflectie past de leerkracht het aanbod van activiteiten weer aan.
 

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.