Clusteren

Clusteren is het samenvoegen van kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften in een groepsplan. Clusteren is een vast onderdeel in de cyclus van Handelingsgericht werken (HGW). Het clusteren gebeurt in de fase van het plannen, vlak voor het opstellen van het groepsplan. Clusteren is noodzakelijk om het onderwijs uitvoerbaar te houden, want als je voor elk kind een apart handelingsplan op moet zetten dan verdrinkt de leerkracht in de administratie en de uitvoering van de handelingsplannen. Natuurlijk blijven er kinderen in de klas die niet geclusterd kunnen worden en voor wie er een individueel handelingsplan nodig blijft. Maar door het clusteren wordt dat aantal tot een minimum beperkt.Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd onderzoek

Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken: van beleidsspeerpunt tot de uitvoering in de groep
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Inschrijven nieuwsbrief

clusteren
groepsplan

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest