Jaarkalender

Een jaarkalender geeft richting en overzicht over een schooljaar. Het bevat op z’n minst de volgende onderdelen:

  • Festiviteiten/evenementen zoals de herfstmarkt of het kerstfeest;
  • Vergaderingen (team, afdeling);
  • Belangrijke deadlines (formatie, jaarbestelling);
  • Studiedagen;
  • Externe data (bestuur, samenwerkingsverband);
  • Toetsweken;
  • Voorlichtingsbijeenkomsten;
  • Vakanties.

Na de bespreking binnen het team kan de schoolleider de jaarkalender ter informatie delen met de medezeggenschapsraad (MR) en een versie maken voor de ouders.

 

Laatst geactualiseerd op 29 augustus 2022

Gerelateerd

E- learning module
Communicatie: van dramadriehoek naar winnaarsdriehoek
Communicatie: van dramadriehoek naar winnaarsdriehoek
Voer constructieve gesprekken met leerlingen, ouders en collega's
Medilex Onderwijs 
Bedrijfsvoering in het basis- en voortgezet onderwijs
redactie
Open dag school
Een succesvolle open dag
Ronald Dulmers
Social media school
Profileren met social media
Ronald Dulmers
Schoolmania
Schoolmania - Gids voor ouders en kinderen die naar het VO gaan
Helèn de Jong


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Ouderbetrokkenheid in een video van één minuut uitgelegd
Ouderbetrokkenheid in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Goede oudergesprekken voeren
Hoe voer je goede oudergesprekken?
Ouderportalen
Welke voor- en nadelen zien scholen, ouders en besturen in ouderportalen?
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Inschrijven nieuwsbrief

ouderavond
schoolgids

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest