Ontwikkeling van begrijpend lezen in het basisonderwijs

Geplaatst op 1 juni 2016

De onderzoekers doen onderzoek naar de ontwikkeling van en effectieve methoden voor de versterking van het begrijpend leren lezen. Begrijpend lezen is een belangrijke doelstelling van het basisonderwijs. Echter, onderzoeken naar de ontwikkeling en effectieve methoden voor de versterking ervan zijn schaars. Dit project omvat drie delen gericht op een gemeenschappelijke longitudinale database en een gemeenschappelijke interventiestudie. In de longitudinale studie worden de cognitieve en non-cognitieve vaardigheden onderzocht die nodig zijn voor de ontwikkeling van begrijpend lezen en de wisselwerking met woordenschat. Effecten van het korte termijn geheugen, syntactische bewustwording, begrip, leesstrategieën en motivatie voor het lezen worden onderzocht. In de interventiestudie wordt onderzocht of een interventie voor begrijpend lezen gericht moet zijn op de leesstrategie of op het verwerven van woordenschat. De methoden van interventie en combinaties daarvan worden vergeleken. De longitudinale studie dient als controlegroep. Tenslotte worden de sturende vaardigheden van de leraar (kwaliteit van instructie, relaties met studenten) en de specifieke kenmerken van de kinderen voor wat betreft de effecten van de interventies meegenomen.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-10-925
Titel onderzoeksproject:  Enhancing the development of reading comprehension
Looptijd:01-09-2011 tot 16-09-2015

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. P.F. de Jong Universiteit van Amsterdam P.F.deJong@uva.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Mw. M.M.L. Muijselaar MSc Universiteit van Amsterdam M.M.L.Muijselaar@uva.nl
Dr. E.G Steenbeek-Planting Msc   e.steenbeek@pwo.ru.nl
Mw. N. Swart MSc    

Relevante links(s)

Gerelateerde projecten

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]

Gerelateerd

Taalaudit
Taalaudit
Laat het taal- en leesonderwijs van uw school analyseren
BCO Onderwijsadvies 
BLIKSEM: een aanpak voor begrijpend lezen
BLIKSEM: een aanpak voor begrijpend lezen
Stimuleer de leesvaardigheid van leerlingen door 9 kernstrategieŽn
OnderwijsAdvies 
Leesmotivatie bevorderen
Investeren in leesmotivatie bevordert motivatie en leesvaardigheid
Annemieke Top
Schrijven en lezen
Lezenderwijs leren schrijven, en andersom
Renť Leverink
Taalgericht zaakvakonderwijs (1) Reflectie
Taalgericht zaakvakonderwijs (1): Reflectie op begrijpend lezen
Paul Filipiak
Begrijpend lezen is een houding
Begrijpend Lezen Ė geen vak maar een houding
Terry van de Beek
Taalgericht zaakvakonderwijs (5): betrokken lezen en leren
Taalgericht zaakvakonderwijs (5): betrokken lezen en leren
Paul Filipiak
Taalgericht zaakvakonderwijs (4): Verdieping
Taalgericht zaakvakonderwijs (4): Verdieping, de vier V's
Paul Filipiak
Taalgericht zaakvakonderwijs (1) Reflectie
Taalgericht zaakvakonderwijs (1): Reflectie op begrijpend lezen
Paul Filipiak
Taalgericht zaakvakonderwijs (2): Woordenschat en begrippen
Taalgericht zaakvakonderwijs (2): Woordenschat en begrippen
Paul Filipiak
Taalgericht zaakvakonderwijs (3): lezen van teksten in zaakvakken
Taalgericht zaakvakonderwijs (3): Lezen van teksten in zaakvakken
Paul Filipiak


Leerstijlen
Heeft een didactische aanpak gebaseerd op cognitieve voorkeuren van leerlingen effect op de leesvaardigheid (begrijpend lezen...
Fonemisch bewustzijn
Helpt klappen in lettergrepen om foneembewustzijn bij jonge kinderen te ontwikkelen?
Voorwaarden voor begrijpend lezen
Hoe effectief is het gebruik van leesstrategieŽn in het vmbo?
Invloed van nederlandse taal op de woordenschatontwikkeling
Nederlandse taal en woordenschatontwikkeling
Effect klank letterkoppelingen op leesresultaten in groep 3
Aanleren van klank-letterkoppelingen in groep 2: zinvol!
Leerprincipes leren lezen en spellen
Welke leerprincipes zijn nodig voor lezen en spellen in groep 3?
Leesprestaties verhogen door modeling en leesstrategieŽn
Gaan leesprestaties omhoog door modeling en leesstrategie-onderwijs?
Relatie lezen en spelling in groep 5
Hoe kan lezen in groep 5 effectief worden verbeterd?
relatie technische leesvaardigheid en spelling groep 3
Welke relatie is er tussen technisch lezen en spellen in groep 3?
Leesprestaties groep 6 po 2016
Vergelijkend onderzoek leesprestaties groep 6 basisonderwijs Ė PIRLS 2016
Digitale leeskilometers groep 3
Leesvaardig door digitale leeskilometers in groep 3: Differentiatie door inzet van ICT
Vliegwielen begrijpend lezen po
Vliegwielen voor begrijpend lezen in het basisonderwijs
Effecten digitaal leermiddel
Effecten van een digitaal leermiddel bij het leren lezen
GAS methodiek
GAS geven: doelgericht werken aan taal en lezen in Passend Onderwijs
Begrip door zelftoetsen
Beter begrip van informatie in teksten door zelftoetsen
Leesvaardigheid zaakvakken
Verbetering leesvaardigheid voor zaakvakken
Leesbegrip zaakvakken po
Training van instructie leesbegrip in leeslessen en geschiedenislessen basisonderwijs
Begrijpend lezen po
Ontwikkeling van begrijpend lezen in het basisonderwijs
Woordenschat leesbegrip
Rol van de woordenschat bij de ontwikkeling van begrijpend lezen
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Begrijpend lezen poInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.