Nieuwe bijdragen op wij-leren.nl mei 2016

Kennisplatform voor het onderwijs

Beste onderwijscollega,

Hans van Rijn betoogt: Prima die aandacht voor 21st century skills: terug naar de leraar als pedagoog!

Jelte van der Kooi geeft praktische tips om zonder stress van les naar les te gaan.

En Arja Kerpel bespreekt een boek over het omgaan met temperamentvolle kinderen.

En natuurlijk nog veel meer goede artikelen in deze nieuwsbrief!

Hartelijke groeten, de redactie.

P.S., Onze samenwerkingspartner NRO gaat prijzen uitreiken aan onderwijsprofessionals die onderwijsonderzoek vertalen naar de praktijk.

Bewust bezig zijn met taal

Bewust bezig zijn met taal
Dolf Janson International Primary Curriculum (IPC) is een uitstekende methode om taalonderwijs aan te laten sluiten op de voorkennis en interesses van leerlingen. Eigenaarschap van het leerproces staat hierin centraal.

Externe hulpverleners

De rol van externe hulpverleners
Peter de Vries Wie heeft de regie bij zorgleerlingen? Intern begeleider, ZAT-team, zorgcoördinator, maatschappelijk werk, hulpverlening? Regie terug naar beide reguliere opvoeders: ouders en leraar!

Trainingen over leiderschap
Werking en beperking

Sturen met digitale leermiddelen
Menno van Hasselt De afgelopen vijf jaar hebben digitale leermiddelen in het basisonderwijs een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Dragen deze leermiddelen ook echt bij aan hogere leeropbrengsten?

Integratie Downsyndroom

Downsyndroom: ervaringen van reguliere scholen
Gert de Graaf Hoe zijn de ervaringen van reguliere scholen die kinderen met Downsyndroom de kans geven te integreren? Succesverhalen, maar ook voorwaarden en knelpunten rondom integratie.

Toetsuitslag interpreteren

Leren van de toetsuitslag
Eveline van Baalen Wat betekent de toetsuitslag voor de leerling, de docent? Toetsen kost veel tijd en inspanning. Resultaten leveren schat aan informatie! Tijd uittrekken om de toetsuitslag te bespreken.

Eindtoets Engels

Niveau Engels meten in groep 8: gemotiveerd en effectief aan de slag
Eveline van Baalen Er zijn verschillende manieren om Engels te toetsen in groep 8. Welke toets past het best? Oordeel zelf.

Soepele lesovergang

Zonder stress van les naar les
Jelte van der Kooi Hoe creëer je soepele een lesovergang? Door rekening te houden met de psychologische behoefte van elk kind. Door vaker een “doorkijkmoment” in te lassen ga je verschil merken.

Ruimte voor leraren

Ruimte voor maatwerk vraagt om ruimte voor leraren
Joyce van den Boogaard Welk effect hebben maatschappelijke veranderingen op het onderwijs? Het vraagt lef van scholen om eigen accenten te leggen in het onderwijsaanbod en te anticiperen op vernieuwingen.

Participerende ouders

Luc Stevens zegt ‘Het hoort niet zo’. Het kán wel!
Joris Spekle Volgens Luc Stevens moet je 'ouders niet in een onderwijsleerproces zetten'. Waarom niet? Het hoort niet zo, zegt Stevens. Maar het kán wel! Dus waarom niet?

21st century skills

21st century skills: logisch toch!
Hans van Rijn Prima die aandacht voor 21st century skills, als we maar begrijpen dat didactiek de pedagogiek volgt. Dit artikel breekt een lans voor de leraar als pedagoog.

Ouders en VVE

Ouderbetrokkenheid in voor- en vroegschoolse educatie
Annemieke van Nifterik Ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie: omgang met diverse oudergroepen en bevordering van duurzaamheid.

Talent binnenstebuiten

Talent binnenstebuiten
Helèn de Jong Hoe ontdek je de talenten van kinderen en jongeren? Is talent aangeboren of kan iedereen leren om ergens heel goed in te worden? Hoe help je leerlingen talenten die ze hebben te ontwikkelen?

Temperamentvolle kinderen

Temperamentvolle kinderen
Arja Kerpel Heb je een opvliegend kind, koppiger dan anderen? Of kan hij juist heel gevoelig reageren? Goede kans dat je een temperamentvol exemplaar hebt gekregen.

5 minuten Taal

5 minuten Taal
Korstiaan Karels 5 minuten taal is een onderdeel uit de reeks 5-minutenspelletjes. Kinderen leren bij dit spelletje spelenderwijs taalvaardigheden door middel van interactieve werkvormen.

Wij-leren.nl op sociale media

Wij-leren.nl op sociale media
U kunt wij-leren.nl ook volgen op sociale media. We plaatsen daar nieuwe bijdragen, zodat u die gemakkelijk kunt volgen en delen:

Facebook | Linkedin | Twitter

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.