Rugzak

De rugzak is een benaming die vaak gebruikt werd voor de leerlinggebonden financiering (LGF). Dit was een extra budget voor kinderen met een beperking of handicap binnen het reguliere onderwijs. Alleen leerlingen met een indicatie kwamen in aanmerking voor deze financiële hulp. De Commissie van Indicatiestelling (CvI) beoordeelde dit en keek onder andere naar de aard van de beperking en de gevolgen daarvan voor het onderwijs.

In 2014 is dit systeem afgeschaft en is het aanvragen van leerlinggebonden financiering niet meer mogelijk. Het geld gaat nu naar de samenwerkingsverbanden van de scholen voor speciaal (basis) onderwijs.

Een rugzak is iets anders dan een persoonsgebonden budget (PGB), want dat laatste is niet per se bedoeld voor school. Bij een PGB krijgen de ouders zelf het geld in handen en kunnen zij zelf een zorgverlener uitkiezen, in tegenstelling tot een rugzak, waarbij de school het budget toegekend kreeg. Een PGB kan nog steeds aangevraagd worden.

Zie verder:

Rijksoverheid - Persoonsgebonden budget

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 10 augustus 2022Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

Hoe zorgen we er in Nederland voor dat iedereen kan meedoen?
Hoe zorgen we er in Nederland voor dat iedereen kan meedoen?
redactie
Passend onderwijs in een video van één minuut uitgelegd
Passend onderwijs in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Effect ervaringsgericht leren op ontwikkeling zml-lln
Wat zijn de effecten van ervaringsgericht leren?
Interdisciplinair opleiden en samenwerken op het mbo
Hoe geef je gestalte aan interdisciplinair opleiden op het mbo?
Leren met een licht verstandelijke beperking
Hoe bevorder je eigenaarschap bij leerlingen met een licht verstandelijke beperking?
Passend onderwijs op het mbo
Hoe effectief is passend onderwijs op het mbo?
Ondersteuning voor mbo studenten met dyslexie
Mbo-studenten met dyslexie: welke ondersteuning helpt?
App voor mbo studenten theorie-praktijk
Is een app helpend voor mbo-studenten tijdens hun stage?
Zorgleerlingen vergeleken in bo en sbo
Zorgleerlingen vergeleken in het reguliere en speciale basisonderwijs
Leerlingen met ASS
Hoe kan het V(S)O bijdragen een passend toekomstperspectief bij leerlingen met ASS?
Vroegtijdig verwijzen
Vroege verwijzingen naar s(ba)o: zijn deze leerlingen beter af?
GAS methodiek
GAS geven: doelgericht werken aan taal en lezen in Passend Onderwijs
Kengetallen vervolgmeting
Passend Onderwijs - kengetallen vervolgmeting
Aanpak po/vo
Verschillen in aanpak Passend Onderwijs basis- en middelbare scholen
Passend Onderwijs
MBO voortvarend aan de slag met Passend Onderwijs
Passende professionalisering
Passend onderwijs vraagt om passende professionalisering
[extra-breed-algemeen-kolom2]ondersteuningsplicht
passend onderwijs
rugzak
zorgplicht

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest