Dyslexieprotocol

Een dyslexieprotocol is een document waarin staat welke procedure de school doorloopt om goed om te gaan met leerlingen die dyslexie hebben. Dyslexie is een stoornis waarbij het kind een hardnekkig probleem heeft bij spelling en bij lezen op woordniveau. In het dyslexieprotocol staan de stappen die de leerkracht moet ondernemen als er vermoeden is van dyslexie. Deze stappen neemt de leerkracht niet alleen, maar samen met de intern begeleider en de ouders. In het protocol staan handvatten voor de leerkracht. In het dyslexieprotocol staat ook wat de school doet aan vroegsignalering van dyslexie.

Gerelateerd

Dyslexie kenmerken
Dyslexie - kenmerken - tips aanpak
Arja Kerpel
Begeleiding dyslexie
Naar een brede begeleiding van dyslexie in het basisonderwijs
Terry van de Beek
Dyslexie behandeling
Behandeling van dyslexie met de FL methode
Anna Bosman
Dyslexie en depressie
Depressie en angst bij basisschoolleerlingen met dyslexie
Anna Bosman
Lettertype Dyslexie
Positieve ervaringen met het lettertype ‘Dyslexie’: Een placebo effect?
Anna Bosman
Eindexamen en dyslexie
Eindexamen doen met dyslexie in 2015. Een verhaal uit de praktijk.
Terry van de Beek
Dyslexie tips
Dyslexie - tips voor de leerkracht
Anton Horeweg
Gave van dyslexie
De gave van dyslexie
Arja Kerpel
Ontwikkelingsdyslexie
Ontwikkelingsdyslexie: Maken wij kinderen dyslectisch?
Ewald Vervaet
Dyslexieverklaring terecht?
Heeft èlke dyslecticus dyslexie?
Teije de Vos
Rol woordenschat ontwikkeling begrijpend lezen
Rol van de woordenschat bij de ontwikkeling van begrijpend lezen
Mentale voorstellingen
Leren lezen met mentale voorstellingen
Reviewstudie verbinding tussen leerdoelen instructie toetsen taalonderwijs
Reviewstudie: verbinding tussen leerdoelen, instructie en toetsen in taalonderwijs
Interventies dyslexie
Interventies bij leesproblemen en dyslexie: wat werkt?
Vergelijkend onderzoek leesprestaties groep 6 basisonderwijs PIRLS 2011
Vergelijkend onderzoek leesprestaties groep 6 basisonderwijs – PIRLS 2011
Technische leesvaardigheid Praktijkonderwijs OnderwijsBewijs
Technische leesvaardigheid in het Praktijkonderwijs – OnderwijsBewijs
Leescoaches
Leescoaches in het voortgezet onderwijs
Boekenmaatjes voorlezen
Boekenmaatjes: voorlezen van leerlingen uit groep 7 aan kleuters – OnderwijsBewijs
ICT oplossing problemen lezen
ICT-oplossing problemen met voorbereidend en aanvankelijk lezen in basisonderwijs – OnderwijsBewijs
Slechthorende dove leerlingen
Leesdidactiek slechthorende en dove leerlingen – OnderwijsBewijs