Ontwikkelingsstoornissen

De term ontwikkelingsstoornissen is een algemene aanduiding voor een psychische of neurologische stoornis, waarbij de normale ontwikkeling van een kind belemmert wordt. Het kan bijvoorbeeld gaan om leerstoornissen, maar ook om problemen met spraak en de zintuigen.

Soms is de aandoening van tijdelijke aard, soms is hij chronisch. Er kunnen verschillende oorzaken van de ontwikkelingsstoornis zijn, bijvoorbeeld een ziekte of heftige ervaring.

De symptomen van ontwikkelingsstoornissen verschillen sterk. Een ontwikkelingsstoornis is iets anders dan een gedragsstoornis. De stoornissen kunnen zich voordoen in de leeftijd van baby tot puber, maar hebben vaak jarenlange gevolgen.

Hoe eerder de behandeling start, hoe groter de kans op succes is.

Gerelateerd

ADHD
ADHD - uitleg - kenmerken - diagnose - behandeling
Arja Kerpel
Syndroom van Asperger
Het syndroom van Asperger: uitleg - kenmerken - tips
Arja Kerpel
Red de ADHD diagnose
Red de ADHD diagnose
Laura Batstra
HGW classificeren
Handelingsgericht classificeren in het onderwijs
Nolle Pameijer
ASS tips
Autisme Spectrum Stoornis - tips voor de leerkracht
Anton Horeweg
Omgaan met Asperger
Omgaan met Asperger in de klas
Arja Kerpel
Teddy heeft autisme
Teddy heeft autisme en Pien rode krullen
Arja Kerpel
ADHD is geen ziekte
ADHD is geen ziekte
Laura Batstra
Interventies
Doen wat werkt: interventies in de klas voor kinderen met symptomen van ADHD