Bibliotherapie

Bibliotherapie is het inzetten van leesboeken om kinderen te helpen bij het oplossen van hun problemen. Niet ieder leesboek is geschikt voor bibliotherapie. Kinderen moeten zich kunnen identificeren met de hoofdpersoon en zich betrokken kunnen voelen bij het verhaal. De hoofdpersonen en de verhaallijn moeten passen bij hun ontwikkelingsfase. De drie fasen van bibliotherapie zijn: voorbereiding, begeleid lezen en een gesprek na het lezen. Als het goed is kan de leerling zich met de hoofdpersoon identificeren en meevoelen. Aan het einde van het proces leert de leerling het handelen van de hoofdpersoon toe te passen in zijn eigen situatie. Bibliotherapie kan het probleemoplossend vermogen van leerlingen met leesproblemen aanmerkelijk verhogen.Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

Projectmatig werken in de bovenbouw
Hoe effectief is projectmatig werken in de bovenbouw?
Competenties van docenten bij het begeleiden van vmbo lln
Hoe begeleidt je leerlingen/studenten in het (v)mbo?
Aanleren onderzoekende competenties vwo-wo
Hoe stimuleer je onderzoekende competenties bij vwo-leerlingen?
Aanpak theorie en praktijk onderzoekende houding
Hoe stimuleer je een onderzoekende houding bij studenten?
Kritisch denkvermogen stimuleren
Hoe stimuleer je kritisch denkvermogen?
Project-based-learning (PBL)
Hoe vergroot project-based-learning vaardigheden van vo-leerlingen?
creatief denken stimuleren
Welke didactische benadering zet aan tot creatief denken?
Programmeren
Wat weten we over de effecten van programmeeronderwijs op programmeervaardigheden van leerlingen tot 12 jaar?
Creativiteitsontwikkeling
Welke factoren geven inzicht in de ontwikkeling van het creatief denken van leerlingen?
Beoordeling eigen leren
Zelfbeoordeling en zelfregulatie bij het leren problemen op te lossen
[extra-breed-algemeen-kolom2]bibliotherapie
probleemoplossend vermogen

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest