Behaviorisme

Het behaviorisme is een stroming die de psychologie ziet als de wetenschap van het zintuiglijk waarneembare. Het onderzoek richt zich op het waarneembare gedrag. Men gaat er vanuit dat gedrag door de omgeving wordt bepaald en is aangeleerd.

Het gevolg van deze visie is dat het bewustzijn niet onderzocht kan worden, omdat het niet objectief waar te nemen is. De onderzoeksmethode van het behaviorisme is het uitvoeren van experimenten en empirisch wetenschappelijk onderzoek.
Deze stroming is ontstaan aan het begin van de twintigste eeuw. Er zijn diverse sub-stromingen, zoals het radicale behaviorisme, het methodisch-, teleologisch-, theoretisch- of psychologisch behaviorisme. Bekende behavioristen zijn Skinner en Thorndike. 
 
Tot de jaren 60 bleef het behaviorisme veel invloed hebben. Kritiek richtte zich echter steeds meer op het feit dat leren vooral werd gezien als kennisoverdracht en gedragsaanpassing. Nieuwe stromingen hadden meer aandacht voor het menselijk denkvermogen en de denkprocessen van de mens.

Boek:Van leertheorie naar onderwijspraktijk

Het boek 'Van leertheorie naar onderwijspraktijk' maakt de belangrijkste leertheorieën en -principes begrijpelijk. Het boek bevat vele aansprekende praktijkvoorbeelden uit zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Het heeft aandacht voor hedendaagse concepten zoals competentieleren, werkplekleren, probleemoplossend leren en onderzoekend leren.

Van leertheorie naar onderwijspraktijk

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 8 december 2023

Gerelateerd

Scholing
Alle opleidingen en boeken in het onderwijs
Alle opleidingen en boeken in het onderwijs
Voor jouw persoonlijke ontwikkeling en werkplezier
oo.nl 
Piaget: leertheorie
Jean Piaget: leertheorie en psychoanalyse.
Ewald Vervaet
Hoe kinderen leren
Hoe kinderen leren: intelligentie - leerprocessen
Arja Kerpel
Innerlijkheid en humaniteit pedagogiek
Pedagogiek, innerlijkheid en humaniteit
Gert Biesta
Differentiatie
Zij mogen allemaal leuke dingen doen
Dolf Janson
Acht dimensies
Leren: wat is dat eigenlijk
Robert-jan Simons
Lerend werken
Lerend werken: tautologie of uitdaging?
Robert-jan Simons
Competenties
Competenties verwerven met en zonder instructie
Robert-jan Simons
Directe instructiemodel
Effectieve instructie met het Directe instructiemodel
Arja Kerpel
ontbrekende schakel - conatie
De ontbrekende schakel in onderwijs - inzicht in het conatieve deel
Joop Stroes
Techniek: Leren door doen
Techniek: leren door doen. Hoe geef je techniek een plek in het onderwijs?
Arja Kerpel
Gedraag je!
Gedraag je! Toegepaste gedragsleer voor een goed werkklimaat
Marleen Legemaat


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Belonen gewenst gedrag blijvend effect op gedragsontwikkeling
Heeft belonen van gewenst gedrag een blijvend effect?
Competenties van werkbegeleiders in hybride leeromgevingen mbo
Welke competenties zijn nodig voor begeleiders in hybride leeromgevingen?
Effectieve interventies bij gedragsproblemen
Wat zijn effectieve interventies bij gedragsproblemen?
Het waarnemen van pestgedrag door leerkrachten
Pestgedrag: heeft elke leerkracht dezelfde opmerkingsgave?
Samenwerking met jeugdhulp
Samenwerking in jeugdhulp: wat levert het op?
Interventies op gedragsproblemen
School-Wide Positive Behavior Support: effectief?
Internaliserende en externaliserende problemen
Hoe kunnen docenten omgaan met verstorend gedrag?
Effectieve anti-pest methode
Wat is een effectieve methode om pesten tegen te gaan?
[extra-breed-algemeen-kolom2]behaviorisme
cognitivisme
constructivisme
positive behavior support (pbs)

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest