Engels

De taal Engels is een verplicht vak in het Nederlandse voortgezet onderwijs. In het basisonderwijs is het verplicht vanaf groep 7. Basisscholen zijn er vrij in om eerder te starten met het vak Engels. In de praktijk komen er drie varianten voor:

  • Een deel van de scholen start vanaf groep 7. 
  • Een deel van de scholen start in de middenbouw.
  • Een deel van de scholen start al bij de kleuters. 

Voor het vak Engels zijn ook kerndoelen opgesteld. Voor het basisonderwijs zijn dat de volgende doelen:

  • Kerndoel 13. De leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en geschreven Engelse teksten.
  • Kerndoel 14. De leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of geven over eenvoudige onderwerpen en zij ontwikkelen een attitude waarbij ze zich durven uit te drukken in die taal.
  • Kerndoel 15. De leerlingen leren de schrijfwijze van enkele eenvoudige woorden over alledaagse onderwerpen.
  • Kerndoel 16. De leerlingen leren om woordbetekenissen en schrijfwijzen van Engelse woorden op te zoeken met behulp van het woordenboek.

Het vak Engels wordt niet getoetst in de veel gebruikte Cito- Eindtoets voor het basisonderwijs. Het is wel mogelijk om een niet-verplichte Cito-toets Engels af te nemen. Hiermee kan een school de vorderingen van leerlingen in groep 7 en 8 meten op het gebied van Engels. 
Een algemeen geldende richtlijn, die aangeeft op welk niveau een leerling zich bevindt als het gaat om vreemde talen, is het Europees Referentiekader (ERK). Het ERK is in drie hoofdniveaus opgedeeld:

  • A (A1 en A2) voor beginners.
  • B (B1 en B2) voor gevorderden.
  • C (C1 en C2) voor vaardige taalgebruikers. 

Deze zes niveaus gelden voor heel Europa en zijn bruikbaar van het basisonderwijs tot het hoger onderwijs. 

Gerelateerd

Tweetaligheid
Tweetaligheid is geen probleem
Sieneke Goorhuis
Bewust bezig zijn met taal
Bewust bezig zijn met taal
Dolf Janson
Eindtoets Engels
Niveau Engels meten in groep 8: gemotiveerd en effectief aan de slag
Eveline van Baalen
Een aardig mondje Engels
René Leverink
Overdenkingen Schnabel I
Enkele overdenkingen bij Schnabel I #onderwijs2032
Marjolein Zwik


Vreemde talen
Wat is de relatie tussen vreemde talen en toegang tot de arbeidsmarkt?
Differentiëren bij engels in de brugklas
Hoe differentieer je bij engels in de brugklas?
Werkt kennis moderne vreemde taal mee of tegen?
Kennis van een moderne vreemde taal: handig of juist belemmerend?
Taalvaardigheid Engels
Wat is de relatie tussen talendidactiek en leeropbrengsten Engels bij leerlingen van 4 tot 12 jaar?
tweetalig onderwijs in het mbo
Tweetalig onderwijs in het mbo: beter arbeidsmarktperspectief?
Tweetalig onderwijs TTO schoolprestaties
Internationale scholen, TTO en regulier onderwijs: zijn er verschillen in schoolprestaties?
Vreemde taal snel of langzaam aanleren?
Hoe leer je het beste een vreemde taal aan: snel en intensief of langzaamaan?
[extra-breed-algemeen-kolom2]Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.