Engels

De taal Engels is een verplicht vak in het Nederlandse voortgezet onderwijs. In het basisonderwijs is het verplicht vanaf groep 7. Basisscholen zijn er vrij in om eerder te starten met het vak Engels. In de praktijk komen er drie varianten voor:

De varianten die voorkomen zijn:

 1. Engels in het basisonderwijs (Eibo) - Engels vanaf groep 7
 2. Vervroegd Eibo - Engels vanaf groep 5/6
 3. Vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) - Engels vanaf groep 1
 4. Tweetalig primair onderwijs (tpo) - Engels vanaf groep 1, 30 tot 50 procent van de lestijd in het engels.

Voor het vak Engels zijn ook kerndoelen opgesteld. Voor het basisonderwijs zijn dat de volgende doelen:

 • Kerndoel 13. De leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en geschreven Engelse teksten.
 • Kerndoel 14. De leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of geven over eenvoudige onderwerpen en zij ontwikkelen een attitude waarbij ze zich durven uit te drukken in die taal.
 • Kerndoel 15. De leerlingen leren de schrijfwijze van enkele eenvoudige woorden over alledaagse onderwerpen.
 • Kerndoel 16. De leerlingen leren om woordbetekenissen en schrijfwijzen van Engelse woorden op te zoeken met behulp van het woordenboek.

Het vak Engels wordt niet getoetst in de veel gebruikte Cito- Eindtoets voor het basisonderwijs. Het is wel mogelijk om een niet-verplichte Cito-toets Engels af te nemen. Hiermee kan een school de vorderingen van leerlingen in groep 7 en 8 meten op het gebied van Engels. 
Een algemeen geldende richtlijn, die aangeeft op welk niveau een leerling zich bevindt als het gaat om vreemde talen, is het Europees Referentiekader (ERK). Het ERK is in drie hoofdniveaus opgedeeld:

 • A (A1 en A2) voor beginners.
 • B (B1 en B2) voor gevorderden.
 • C (C1 en C2) voor vaardige taalgebruikers. 

Deze zes niveaus gelden voor heel Europa en zijn bruikbaar van het basisonderwijs tot het hoger onderwijs. 

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 31 januari 2022

Gerelateerd

Een aardig mondje Engels
René Leverink
Bewust bezig zijn met taal
Bewust bezig zijn met taal
Dolf Janson
Eindtoets Engels
Niveau Engels meten in groep 8: gemotiveerd en effectief aan de slag
Eveline van Baalen
Tweetaligheid
Tweetaligheid is geen probleem
Sieneke Goorhuis
Beoordeling LVS-toetsen schrijfvaardigheid Engels (5)
Beoordeling LVS-toetsen Schrijfvaardigheid en Engels (5)
Corine Treffers
Overzicht LVS-toetsen en toelichting
Overzicht LVS-toetsen en toelichting
Corine Treffers
Beoordeling LVS toetsen
Welk LVS past bij jouw school? - Keuzehulp bij het kiezen van een LVS
Corine Treffers
Beoordeling LVS-toetsen schrijfvaardigheid Engels (5)
Beoordeling LVS-toetsen Schrijfvaardigheid en Engels (5)
Corine Treffers
Overzicht LVS-toetsen en toelichting
Overzicht LVS-toetsen en toelichting
Corine Treffers
Het meertalige kind
Het meertalige kind
Paul Filipiak
Overdenkingen Schnabel I
Enkele overdenkingen bij Schnabel I #onderwijs2032
Marjolein Zwik


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Effect van voorlezen in vreemde taal op taalvaardigheid
Wat is het effect van voorlezen in een vreemde taal?
Maatregelen om de instroom van de gymnasiumafdeling te vergroten
Hoe beïnvloed je de instroom van het gymnasium?
Samenwerken moderne vreemde talen bijdrage leerprestaties?
Samenwerken bij een vreemde taal: hoe stimulerend is dat?
Aanbieden van engels in de onderbouw en invloed op later
Jong engels leren: geeft het later een voorsprong?
Leerlingen categoriale gymnasia vergeken met sg
Waar presteren leerlingen beter? Gymnasia vergeleken.
Het gelijktijdig leren van vreemde talen
Is gelijktijdig leren of na elkaar leren van vreemde talen effectiever?
Factoren die leerlingen beinvloeden bij keuze vo/gymnasium
Gymnasium of niet? Hoe komen leerlingen tot een keuze?
Aansluiting cognitief niveau van nieuwkomers
Hoe vinden nieuwkomers aansluiting bij zaakvakken?
Vreemde taal leren op school of in beroep
Vreemde taal leren: in een beroepsgerichte context of op school?
Werkt kennis moderne vreemde taal mee of tegen?
Kennis van een moderne vreemde taal: handig of juist belemmerend?
Stimulering leesvaardigheid vo
Stimulering van leesvaardigheid in het Engels in de beginfase van het voortgezet onderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]engels
tweetalig onderwijs TTO

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest