Uitstroomniveau

Het uitstroomniveau is het niveau wat de leerlingen hebben als ze het onderwijs verlaten. Het uitstroomniveau hangt onder andere af van het IQ of van eventuele leerproblemen of stoornissen. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld uitstromen naar het VMBO, de HAVO of het VWO. Voor kinderen in met een onderwijsachterstand en leerlingen in het speciaal basisonderwijs wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld, waarbij ook het verwachte uitstroomniveau aangegeven wordt. 

Gerelateerd

OPP en IQ
Waarom een ontwikkelingsperspectief meer is dan IQ en leerrendement
NoŽlle Pameijer
Ontwikkelingsperspectief
Een alternatieve benadering voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief in het reguliere basisonderwijs
Gerard Melis
OPP als groeimodel
Het Ontwikkelingsperspectief als groeimodel
Korstiaan Karels
Leeropbrengsten gebruiken
Intern sturen ≠ extern verantwoorden
Menno van Hasselt
Management en organisatie
Complete make-over voor Management & Organisatie als schoolvak
Renť Leverink
Schoolkeuze havo/vwo
Selectie op basis van talent is goed voor de leerresultaten
Annemieke Top
Toelaatbaarheid
Passend onderwijs en weloverwogen beslissen. Praten over leerlingen.
Elena Carmona van Loon

Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College
Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.